Predavanja i tribine

Bihać: “O čemu nam Kur'an govori” – ciklus predavanja

Od 29. oktobra, svakog drugog ponedjeljka u 18h, u Nahli možete pratiti predavanja iz oblasti tefsira pod nazivom “O čemu nam Kur'an govori”.

Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje o tumačenju Kur'ana, da shvatite o čemu nam ova sveta knjiga zapravo govori i prepoznate lekcije koje možete primijeniti na svoj svakodnevni život, odnos prema Bogu, poslovanje i ophođenje s drugima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

Fokus predavanja je na:

  • tumačenju kur'anskog teksta,
  • kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povoda i okolnosti objave),
  • razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u našem dobu,
  • moralnim porukama Kur’ana.

Predviđeno je da se u ovom ciklusu obrade određene tematske cjeline iz pojedinih sura koje nose izuzetno važne poruke za današnje vrijeme, analiziraju glavne teme i pitanja koja tretiraju, ukaže na najvažnije pouke koje možemo izvući iz kur'anskih kazivanja i osvrne na propise koji se u njima spominju, te pojasni kako ih živjeti u savremenom dobu.

Vrijeme održavanja: svakog drugog ponedjeljka od 18.00 do 19.30 h (počevši 29.10.2018.)
Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI Nahla Bihać
Predavač: doc. dr. Hajrudin Hodžić

Predavanja su besplatna i otvorena za sve. Nije potrebna prijava.

Dobro došli!