Predavanja i tribine

Bihać: Predavanje “Blagodati u džennetu“

Džennet je vječno prebivalište vjernika, u njemu nema tuge, žalosti, očaja, niti bilo kakvih iskušenja. Njegovi užici ne prestaju niti se radost u njemu smanjuje. O tome govore sljedeći ajeti: ‘’Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.’’ (Es-Sedžde, 16-17.)

Predavanje “Blagodati u džennetu“ će se održati 21. juna sa početkom u 19:30 sati, nakon predavanja polaznicama će biti poslužen iftar.

Predavačica: Hana Harbić-Mušić

BROJ MJESTA OGRANIČEN! PRIJAVA NA IFTAR JE OBAVEZNA!

Prijaviti se možete tako što ćete popuniti PRIJAVNI FORMULAR.

Tokom održavanja nastave za polaznice je osigurana besplatna igraonica za djecu (pod nadzorom)!

NAPOMENA: Obavezna prijava do 19.6.2015. radi utvrđivanja tačnog broja iftara.

Ne propustite priliku da provedete produktivan ramazan!