Tematski moduli

Bihać: Tematski modul “Islamska umjetnost i arhitektura”

U toku je upis polaznika/ca na tematski modul “Islamska umjetnost i arhitektura – ljepota koja povezuje s Bogom”. Kroz ovaj izuzetno sadržajan, kvalitetan i pažljivo koncipiran ciklus predavanja vodit će vas prof. dr. Nusret Isanović.

Ne propustite ovu priliku da se upoznate s ljepotom koja muslimane stoljećima povezuje s Bogom i započnete putovanje u jedan sasvim novi, fascinantni svijet islamske umjetnosti koji će obogatiti vaše znanje i oplemeniti svakodnevnicu.

Modul „Islamska umjetnost i arhitektura“ uključuje 6 predavanja i radionica sa sljedećim temama:

  • Mjesto islamske umjetnosti u općoj povijesti umjetnosti: odnos ikoničnog i anikoničnog u umjetnosti;
  • Osobena narav islamske umjetnosti: umjetnost zasnovana na načelu tevhida;
  • Temeljne forme islamske umjetnosti: kaligrafija, arabeska, arhitektura, minijaturno slikarstvo, tradicionalni zanati;
  • Kaligrafija – sveta umjetnost islama;
  • Islamska arhitektura;
  • Najznačajnija djela islamske arhitekture: Kupola na Stijeni, Velika džamija u Damasku, Alhambra, Selimija džamija u Edirnama, Tadž Mahal, Šah Abasova džamija u Isfahan;
  • Duhovna značenja islamske umjetnosti (umjetnost kao sjećanje/zikr i put prema Bogu);
  • Djela islamske umjetnosti i arhitekture u Bosni i Hercegovini;

Predavač: prof. dr. Nusret Isanović
Početak modula: 4. april 2017.
Mjesto održavanja: CEI „Nahla“ Bihać
Termin održavanja: utorkom, 18.00 – 20.00 h (s pauzom od 30 min)

Polaznici/ce su obavezni/e uplatiti polog u iznosu od 30 KM kao garanciju učešća na modulu. Polog će uredno biti vraćen svim polaznicama/cima koje/i redovno budu pohađale/i modul.

Prijave putem ONLINE FORMULARA. Nakon online prijave polaznici/ce su dužne uplatiti polog na info desku CEI Nahla najkasnije do 3. aprila 2017. godine. Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje certifikat.

O predavaču:

Prof. dr. Nusret Isanović zvanje doktora nauka iz islamske filozofije i islamske umjetnosti stekao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Na nekoliko fakulteta predaje predmete iz područja opće i islamske filozofije, islamske kulture, opće i islamske etike i islamske umjetnosti i estetike. Objavio je više knjiga i preko 90 stručnih radova iz različitih oblasti. Učestvovao je kao predavač na stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Voditelj je više ekspertnih timova za izradu elaborata ili projekata za osnivanje novih fakulteta, odsjeka, doktorskih i magistarskih studija. Ugledni je član akademske zajednice, te dobitnik priznanja za unapređenje visokog obrazovanja.