Predavanja i tribine

Bihać: “Tragom kur'anske inspiracije” – ciklus predavanja (2018)

Od 22. januara svakog drugog ponedjeljka u 18:30 h u Nahli možete pratiti predavanja iz oblasti tefsira “Tragom kur'anske inspiracije”.

Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje o tumačenju Kur'ana i prepoznate lekcije koje možete primijeniti na svoj odnos prema Bogu, poslovanje i ophođenje s drugima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

Fokus predavanja je na:
– tumačenju kur'anskog teksta,
– kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povoda i okolnosti objave),
– razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u našem dobu,
moralnim porukama Kur’ana

Predviđeno je da se u ovom ciklusu obrade kraće sure, analiziraju glavne teme i pitanja koja tretiraju, ukaže na najvažnije pouke koje možemo izvući iz kur'anskih kazivanja i osvrne na propise koji se u njima spominju.

Vrijeme održavanja: svakog drugog ponedjeljka od 18.30 do 19.30 h (od 22.1.2018.)
Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI Nahla Bihać
Predavač: doc. dr. Hajrudin Hodžić

Predavanja su besplatna i otvorena za sve. Nije potrebna prijava.

Dobro došli!