Arapski jezik kroz Kur'an

ONLINE: Arapski jezik kroz Kur’an – zimski ciklus

Ne propustite upis na ONLINE Arapski jezik kroz Kur'an! U ovom ciklusu otvoren je upis na 1. stepen.

Ukoliko želite razumjeti sadržaje koje svakodnevno učite u namazima i dovama, ali i ostvariti osnovnu komunikaciju na arapskom jeziku, online kurs „Arapski jezik kroz Kur'an“ je prava prilika za to.

PRIJAVNI FORMULAR

Tokom kursa stječu se osnovna znanja o vrstama riječi, njihovoj promjeni, imenskoj i glagolskoj rečenici, jednostavnim i složenijim glagolskim formama, tvorbi riječi iz glagola te njihovom korištenju u ajetima na različitim mjestima u Kur'anu. Kroz primjere iz kratkih kur'anskih sura i dova učimo arapske riječi, sintagme, njihove relacije u rečenici i značenja. Također, najfrekventnije kur'anske pojmove tumačimo (tefsirimo) ulazeći u njihova dublja značenja, nastojeći ih prepoznati i razumjeti u kur'anskom tekstu.

Nastava počinje u petak, 15. decembra 2023., a održavat će se dva puta sedmično po 120 minuta, putem platforme Zoom.

Trajanje kursa: 15. decembar – 31. januar 2024.

Termini: srijeda i petak, 17.00 – 19.00 h

Uvjet za upis na 1. stepen je čitanje i pisanje arapskog pisma.

Kurs vodi prof. dr. Zehra Alispahić, profesorica arapskog jezika na Fakultetu islamskih nauka.
Prijave: putem ONLINE FORMULARA ili na Nahlinom info desku, svakim danom osim subote, od 12 do 20 sati.

Kurs je besplatan za članice CEI Nahla.

Za dodatne informacije možete se obratiti na email: aida@nahla.ba ili kontakt telefon: 033/710-650.