Škola islama

ONLINE Škola islama 2022-23: otvoren upis u 2. semestar!

U toku je upis u 2. semestar Nahline Online Škole islama koji počinje 1. februara! ONLINE program na bosanskom jeziku otvoren je za sve zainteresirane polaznice s bilo koje lokacije u svijetu. Pridruži nam se na online susretima srijedom, na putovanju kroz jednu od najvećih religija i civilizacija na planeti i osvježi svoju svakodnevnicu inspirativnim trenucima na putu vlastitog duhovnog i intelektualnog razvoja.

UPIŠI 2. SEMESTAR ONLINE PROGRAMA ŠKOLE ISLAMA!

TERMIN ODRŽAVANJA NASTAVE: srijedom, od 18.00 do 20.45h

POČETAK NASTAVE U DRUGOM SEMESTRU: srijeda, 1. februar 2023. u 18 h

SADRŽAJ I KONCEPT PROGRAMA​

Škola islama je dvogodišnji program koji CEI Nahla realizira od 2000. godine. Program je u prethodne 22 godine implementiran u više bh. gradova (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Bihać, Mostar, Tešanj), a trenutno ga je moguće pohađati u Nahlinim edukacijskim centrima u Sarajevu, Tuzli i Bihaću, te ONLINE, s bilo koje lokacije u svijetu. Program se sastoji od 11 tematskih oblasti raspoređenih u 4 semestra nastave (jedan semestar traje 14 sedmica).

I SEMESTAR

Ključni aspekti islamskog vjerovanja i načini i putevi spoznaje Boga u islamu.

Vodič kroz duhovne vrijednosti islama i modeli odgoja vlastite duše u suočavanju s izazovima našeg doba.

Kur'an, kao posljednja Božija Objava i živa Riječ, koja prati svaki segment čovjekovog života.

II SEMESTAR

Propisi i smjernice vezane za prakticiranje temeljnih aspekata islama u svakodnevnom životu: namaza, posta, zekata i hadža.

Putovanje kroz život posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s, u cilju boljeg razumijevanja njegovog djela i misije.

Praksa Muhammeda, a.s., kao temelj za razumijevanje osnovnih principa i poruke islama.

III SEMESTAR

Propisi vezani za bračni i porodični život u islamu, u svjetlu kur'anskih smjernica i Poslanikove prakse.

Razumijevanje kur'anskih poruka kroz priče o poslanicima i različite kontekste u kojima su predstavljene kroz kur'anski tekst. 

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

Putovanje kroz šaroliki svijet najvećih svjetskih religija i duhovnih učenja i komparativna analiza osnovnih koncepata u vjerovanju i praksi.

IV SEMESTAR

Žena u Kur'anu i perspektive rodnih odnosa kroz kur'anski tekst.

Kroz prvi milenij islama, putevima svile do brdovitog Balkana – upoznavanje s nastojanjima muslimanskih društava širom planete da se što više približe uzoru Poslanikove države i suoče s izazovima svog doba.

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

TIM PREDAVAČICA

ONLINE PROGRAM:

Nermina Ljubijankić

Diplomantica Univerziteta Al-Azhar, na Odsjeku šerijatskog prava. Magistarski studij završila na IPF Bihać gdje je 2020. odbranila tezu Dijalog u Kur'anu. Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u oblasti fikha, kur'anskih nauka te arapskog jezika.

Lejla Boškailo

Diplomantica Univerziteta Al-Azhar, na Odsjeku za akaid i filozofiju. Magistrirala je na Američkom univerzitetu u Kairu 2008. godine. Hafiza Kur’ana i nagrađivana spisateljica, dugogodišnje iskustvo u obrazovanju mladih.

Muvedeta Halilović

Diplomantica je Univerziteta Al-Azhar u Egiptu, na Odsjeku za tefsir i kur'anske nauke. Dugogodišnja saradnica CEI „Nahla“ na programima vjerske edukacije. Od 2015. godine je članica Svjetske unije islamskih učenjaka.

Amela Melkić

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, magistrirala na studiju “Islamsko bankarstvo” na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetu u Boltonu. Višegodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih.

Amina Mujela-Botić

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu,  gdje trenutno pohađa postdiplomski studij na smjeru Islam in Europe. Nositeljica je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

Azra Ibrahimović

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za psihologiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u širokom spektru tema i oblasti. Istaknuta je mirovna aktivistica i voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta.

Elmina Mušinović

Diplomantica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za historiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih, posebno u oblasti historije islama, islamske kulture i civilizacije te kulture religija.

NAPOMENE:

Škola islama je besplatna za članice Centra (godišnja članarina je 40 KM, za studentice, penzionerke i nezaposlene žene 30 KM). Za učlanjenje ONLINE putem popunite FORMULAR ZA UČLANJENJE. Nakon popunjavanja ovog obrasca klikom na Podnesi dobit ćete informacije o načinu plaćanja.

Prijave na program isključivo putem PRIJAVNOG FORMULARA. Ukoliko u okviru od 7 dana ne dobijete potvrdu o prijemu vaše prijave putem e-maila, molimo javite se na mujesira@nahla.ba.

TERMIN ODRŽAVANJA NASTAVE: srijedom, od 18.00 do 20.50h

POČETAK NASTAVE: 1. februar 2022.

INFO: mujesira@nahla.ba