Arapski jezik kroz Kur'an

Sarajevo: Arapski jezik kroz Kur'an (I ciklus 2015/16)

Ne propustite upis na kurseve arapskog jezika kroz Kur'an!
Arapski jezik kroz Kur’an je jedinstven program koji omogućava polaznicama učenje arapskog jezika na novi, lakši i jednostavniji način.

Ukoliko želite razumjeti sadržaje koje svakodnevno učite u namazima i dovama, ali i ostvariti osnovnu komunikaciju na arapskom jeziku, kurs „Arapski jezik kroz Kur'an“ je prava prilika za to. Ovaj kurs namijenjen je ženama koje poznaju osnove arapskog pisma.

Tokom kursa stiču se osnovna znanja o vrstama riječi, njihovoj promjeni, imenskoj i glagolskoj rečenici, jednostavnim i složenijim glagolskim formama, tvorbi riječi iz glagola te njihovom korištenju u ajetima na različitim mjestima u Kur'anu. Kroz primjere iz kratkih kur'anskih sura i dova učimo arapske riječi, sintagme, njihove relacije u rečenici i značenja. Također, najfrekventnije kur'anske pojmove tumačimo (tefsirimo) ulazeći u njihova dublja značenja, nastojeći ih prepoznati i razumjeti u kur'anskom tekstu.

Kurs se sastoji iz šest stepena, a svaki stepen ima 36 časova.

Nastava počinje u utorak, 6. oktobra 2015., a održava se dvaput sedmično u poslijepodnevnim terminima za svaki stepen pojedinačno.

Kurs vodi profesorica arapskog jezika Arnela Ljevo.

Kurs je BESPLATAN za članice Centra. Saznajte kako se učlaniti – OVDJE.

Rok za prijavu je 1. oktobar 2015.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti ime i prezime, kontakt informacije (broj telefona i e-mail adresu), te stepen za koji se prijavljujete.

Informacije o terminima nastave i prijave putem e-maila: amela@nahla.ba ili na broj telefona 033/710-650 svakim danom osim petka od 12 do 20h.

Utisci polaznica:

Nakon prvog stepena arapskog kroz Kur'an počela sam prepoznavati neke riječi kada učim Kur'an što mi je bilo veoma drago. Nakon trećeg stepena sam mogla razumjeti veliki broj riječi i pratiti radnju nekog kur'anskog kazivanja. – polaznica

Zahvaljujući ovom kursu mogu razumijeti značenja velikog dijela riječi prilikom čitanja Kur'ana. Osim toga, u stanju sam skoncentrisati se na namazu više i bolje nego prije. Ovaj kurs me promijenio i oplemenio. – polaznica