Arapski jezik kroz Kur'an

Sarajevo: Arapski jezik kroz Kur'an (II ciklus 2014/15)

Ne propustite upis na I, II i V stepen kursa arapskog jezika kroz Kur'an!

Arapski jezik kroz Kur’an je jedinstven program koji omogućava polaznicama učenje arapskog jezika na novi, lakši i jednostavniji način.

Ukoliko želite razumjeti sadržaje koje svakodnevno učite u namazima i dovama, ali i ostvariti najosnovniju komunikaciju na arapskom jeziku, kurs „Arapski jezik kroz Kur'an“ je prava prilika za to. Ovaj kurs namijenjen je ženama koje poznaju osnove arapskog pisma.

Tokom kursa stiču se osnovna znanja o vrstama riječi, njihovoj promjeni, atributivnoj i genitivnoj vezi, prostoj imenskoj i glagolskoj rečenici, jednostavnim i složenijim glagolskim formama, tvorbi riječi iz glagola te njihovom korištenju u ajetima na različitim mjestima u Kur'anu. Kroz primjere iz kratkih kur'anskih sura i dova učimo arapske riječi, sintagme, njihove relacije u rečenici i značenja. Također, najfrekventnije kur'anske pojmove tumačimo (tefsirimo) ulazeći u njihova dublja značenja, nastojeći ih prepoznati i razumjeti u kur'anskom tekstu.

Kurs se sastoji iz šest stepena, a svaki stepen ima 36 časova. Nastava se odvržava dvaput sedmično u poslijepodnevnim terminima.

U ovom ciklusu možete se prijaviti za sljedeće stepene:

  • I stepen (ponedjeljkom i srijedom 16.30-18 h)
  • II stepen (utorkom i četvrtkom 17.15-18.45 h)
  • V stepen (utorkom i četvrtkom 19.00-20.30 h)

Nastava za prvi stepen počinje u ponedjeljak 19.1.2015., a za drugi i peti stepen u utorak, 20.1. 2015.

Kurs je BESPLATAN za članice Centra. Saznajte kako se učlaniti – OVDJE.

Rok za prijavu je 14. januar 2015.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti ime i prezime i kontakt informacije (broj telefona i e-mail adresu).

Informacije i prijave putem e-maila amela@nahla.ba ili na broj telefona 710-650 svakim danom osim petka od 12 do 20h.

Utisci polaznica:

Nakon prvog stepena arapskog kroz Kur'an počela sam prepoznavati neke riječi kada učim Kur'an što mi je bilo veoma drago. Nakon trećeg stepena sam mogla razumjeti veliki broj riječi i pratiti radnju nekog kur'anskog kazivanja. – polaznica

Sada kada obavljam namaz potpuno se koncentrišem na ono što učim jer razumijem ajete. – polaznica