Arapski jezik kroz Kur'an

Sarajevo: Arapski jezik kroz Kur'an (III ciklus 2014/15)

Ne propustite upis na kurseve arapskog jezika kroz Kur'an!

Arapski jezik kroz Kur’an je jedinstven program koji omogućava polaznicama učenje arapskog jezika na novi, lakši i jednostavniji način.

Ukoliko želite razumjeti sadržaje koje svakodnevno učite u namazima i dovama, ali i ostvariti najosnovniju komunikaciju na arapskom jeziku, kurs „Arapski jezik kroz Kur'an“ je prava prilika za to. Ovaj kurs namijenjen je ženama koje poznaju osnove arapskog pisma.

Tokom kursa stiču se osnovna znanja o vrstama riječi, njihovoj promjeni, atributivnoj i genitivnoj vezi, prostoj imenskoj i glagolskoj rečenici, jednostavnim i složenijim glagolskim formama, tvorbi riječi iz glagola te njihovom korištenju u ajetima na različitim mjestima u Kur'anu. Kroz primjere iz kratkih kur'anskih sura i dova učimo arapske riječi, sintagme, njihove relacije u rečenici i značenja. Također, najfrekventnije kur'anske pojmove tumačimo (tefsirimo) ulazeći u njihova dublja značenja, nastojeći ih prepoznati i razumjeti u kur'anskom tekstu.

Kurs se sastoji iz šest stepena, a svaki stepen ima 36 časova.

Nastava počinje u ponedjeljak, 30. marta, a održava se dvaput sedmično u poslijepodnevnim terminima za svaki stepen pojedinačno.

Kurs vodi profesorica arapskog jezika Arnela Ljevo.

Kurs je BESPLATAN za članice Centra. Saznajte kako se učlaniti – OVDJE.

Rok za prijavu: 25. mart 2015.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti ime i prezime i kontakt informacije (broj telefona i e-mail adresu).

Informacije i prijave putem e-maila amela@nahla.ba ili na broj telefona 710-650 svakim danom osim petka od 12 do 20h.

Utisci polaznica:

Nakon prvog stepena arapskog kroz Kur'an počela sam prepoznavati neke riječi kada učim Kur'an što mi je bilo veoma drago. Nakon trećeg stepena sam mogla razumjeti veliki broj riječi i pratiti radnju nekog kur'anskog kazivanja. – polaznica

Sada kada obavljam namaz potpuno se koncentrišem na ono što učim jer razumijem ajete. – polaznica