Arapski jezik kroz Kur'an

Sarajevo: Arapski jezik kroz Kur’an (IV ciklus 2019/20)

Ne propustite upis I stepen arapskog jezika kroz Kur'an! Učite arapski jezik na novi, lakši i jednostavniji način!

Ukoliko želite razumjeti sadržaje koje svakodnevno učite u namazima i dovama, ali i ostvariti osnovnu komunikaciju na arapskom jeziku, kurs „Arapski jezik kroz Kur'an“ je prava prilika za to. Ovaj kurs namijenjen je ženama koje poznaju osnove arapskog pisma.

Tokom kursa stiču se osnovna znanja o vrstama riječi, njihovoj promjeni, imenskoj i glagolskoj rečenici, jednostavnim i složenijim glagolskim formama, tvorbi riječi iz glagola te njihovom korištenju u ajetima na različitim mjestima u Kur'anu. Kroz primjere iz kratkih kur'anskih sura i dova učimo arapske riječi, sintagme, njihove relacije u rečenici i značenja. Također, najfrekventnije kur'anske pojmove tumačimo (tefsirimo) ulazeći u njihova dublja značenja, nastojeći ih prepoznati i razumjeti u kur'anskom tekstu.

Kurs se sastoji iz šest stepena, a svaki stepen ima 36 časova i traje dva i po mjeseca. Nastava počinje u utorak, 21. jula 2020, a održavat će dva puta sedmično po 90 minuta.

U toku su prijave za dvije grupe prvog stepena kursa, a termini održavanja nastave su:

  • I stepen (prva grupa): utorkom i četvrtkom, 18.00 – 19.30
  • I stepen (druga grupa): utorkom i četvrtkom, 19.30 – 21.00

Napomena: Za rezervaciju mjesta na kursu obavezna je uplata kotizacije u iznosu od 20 KM, koja će svim polaznicama koje budu odslušale edukaciju biti vraćena na zadnjem susretu, tj. po završetku kursa. Kotizacija se uplaćuje na info desku CEI Nahla do 19. jula 2020.

Kurs vodi doc. dr. Zehra Alispahić, profesorica arapskog jezika na Fakultetu islamskih nauka.
Prijave: putem ONLINE FORMULARA ili na Nahlinom info desku, svakim danom od 12 do 20 sati.

Kurs je besplatan za članice Centra. Saznajte kako se učlaniti – ovdje. Za dodatne informacije, možete se obratiti na email: edukacija@nahla.ba ili kontakt telefon 033/710-650.