Arapski jezik kroz Kur'an

Sarajevo: Arapski jezik kroz Kur’an – zimski ciklus

Ne propustite upis na Arapski jezik kroz Kur'an! U ovom ciklusu otvoren je upis na 1, 2. i 3. stepen.

Ukoliko želite razumjeti sadržaje koje svakodnevno učite u namazima i dovama, ali i ostvariti osnovnu komunikaciju na arapskom jeziku, kurs „Arapski jezik kroz Kur'an“ je prava prilika za to.

PRIJAVNI FORMULAR

Tokom kursa stječu se osnovna znanja o vrstama riječi, njihovoj promjeni, imenskoj i glagolskoj rečenici, jednostavnim i složenijim glagolskim formama, tvorbi riječi iz glagola te njihovom korištenju u ajetima na različitim mjestima u Kur'anu. Kroz primjere iz kratkih kur'anskih sura i dova učimo arapske riječi, sintagme, njihove relacije u rečenici i značenja. Također, najfrekventnije kur'anske pojmove tumačimo (tefsirimo) ulazeći u njihova dublja značenja, nastojeći ih prepoznati i razumjeti u kur'anskom tekstu.

Nastava počinje u ponedjeljak, 20. novembra 2023, a održavat će se dva puta sedmično po 120 minuta.

Trajanje kursa: 20. novembar – 8. januar 2024.

Termini:

1. stepen: ponedjeljak i srijeda, 19.00h – 21.00 h

2. stepen: ponedjeljak i srijeda, 17.00h – 19.00 h

3. stepen: termin po dogovoru

Uvjet za upis na 1. stepen je čitanje i pisanje arapskog pisma.
Uvjet za upis na 3. stepen su završeni 1. i 2. stepen kursa.

Kurs vodi prof. dr. Zehra Alispahić, profesorica arapskog jezika na Fakultetu islamskih nauka.
Prijave: putem ONLINE FORMULARA ili na Nahlinom info desku, svakim danom osim subote, od 12 do 20 sati.

Cijena kursa je 80 KM, za učenice, redovne studentice, penzionerke i nezaposlene žene 70 KM.

Za dodatne informacije, možete se obratiti na email: aida@nahla.ba ili kontakt telefon: 033/710-650.