Predavanja i tribine

Sarajevo: Čistoća u Kur'anu – ciklus predavanja 1.dio

Zašto se čistoća često spominje u Kur'anu? Koji su aspekti i izazovi njegovanja fizičke, duhovne i intelektualne čistoće? Koju zanemarujemo, a kojoj dajemo prednost?

Saznajte kako Kur'an, kroz prizmu čistoće, daje značaj različitim aspektima ljudskog bića (tijelu, duhu i intelektu).

Posjetite ciklus predavanja od 10. februara do 3. marta 2014. godine, ponedjeljkom od 18 do 19 sati, u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 Sarajevo.

Predavačica: prof. Muvedeta Halilović

_______________________________________

Ciklus predavanja “Čistoća u Kur'anu” je dio programa vjerske edukacije pod nazivom Tematski tefsir u sklopu kojeg stručnjaci iz različitih oblasti održavaju predavanja na teme koje naše korisnice smatraju interesantnim i važnim za svoj svakodnevni život i funkcionisanje u skladu s principima islama. Program za ovu godinu predviđa obradu sljedećih tema: čistoća, odijevanje, nasljedno pravo, islamsko poslovanje i ishrana.