Tematski moduli

Sarajevo: Geopolitika muslimanskog svijeta – izazovi i mogućnosti

U toku je upis polaznika/ca na tematski modul „Geopolitika muslimanskog svijeta – izazovi i mogućnosti“. Kroz ovaj kvalitetan, informativan i pažljivo koncipiran ciklus predavanja vodit će nas Muhamed Jusić, islamski teolog i analitičar.

Ne propustite priliku da se upoznate s uzrocima i posljedicama trenutnih dešavanja u islamskom svijetu, proniknete u izazove s kojima se muslimani suočavaju širom svijeta, te mogućnostima koje se nude za postizanje mirnog i stabilnog suživota.

Modul „Geopolitika muslimanskog svijeta – izazovi i mogućnosti“ uključuje 9 predavanja i radionica sa sljedećim temama:

1. Muslimanski svijet – kratak historijski pregled društvenog i političkog razvoja

 • Živimo li „krizu islamske civilizacije“
 • Muslimanski odgovori na modernost

2. Islamski svijet: uzroci i posljedice neuključivanja u rješavanje aktuelnih problema

 • Tzv. Islamska država – pojava, širenje i ciljevi
 • Neoharidžizam i militantizam opravdan vjerom

3. Od arapskog proljeća do arapske zime

 • Blokovski sukobi u muslimanskom svijetu
 • Izazov demokratije

4. Savremeni islamistički pokreti

 • Dilema između islama i islamizma
 • Ideje tzv. „političkog islama“
 • Korijeni islamističkih pokreta i primjeri učenja

5. Zapadni svijet: uzroci i posljedice (re)akcije na dešavanja u islamskom svijetu

 • Historija odnosa, od konflikta do interakcije
 • Kriza multikulturalnosti, asimilacija ili interkulturalnost?

6. Islamofobija, pojam, pojava, odgovor

7. Refleksije na BiH: priključivanje radikalnim strujama i njihovo javljanje u BIH

 • Kako biti dio Ummeta, a ne uvući se u međumuslimanske sukobe
 • Islamistički i islamski pokret u BiH – izazov tradicionalnom islamu i IZ

8. Islamska scena u BiH

 • Potreba međumuslimanskog dijaloga
 • Koncept islamske umjerenosti

9. Budućnost muslimanskog svijeta

 • Zamišljeni model društvenog uređenja kojem teži muslimanski svijet
 • Vitalnost islamske civilizacije

Predavač: Muhamed Jusić

Trajanje ciklusa: 27. novembar 2014-29. januar 2015.

Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI “Nahla”, Džemala Bijedića 122

Termin održavanja: četvrtkom, 18.00-20.00 h (s pauzom od 30 min)

Kako se prijaviti:

Prijaviti se možete na info desku CEI Nahla najkasnije do 25. novembra 2014. godine. Polaznici/ce plaćaju participaciju u iznosu od 30 KM po osobi za cijeli kurs (posebna pogodnost: bračni parovi kurs plaćaju 50 KM). Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje certifikat.

O predavaču:

Muhamed Jusić je islamski teolog i analitičar, saradnik web portala Al Jazeera Balkans, kolumnist glasila IZ-a BiH “Preporod”, saradnik magazina “Start BiH” za međunarodne teme i koordinator projekta “Islam in South East Europe – ISEEF”. Diplomirao je islamsku teologiju – Odsjek za apologetiku (akaid) na Islamskom univerzitetu u Medini, Saudijska Arabija. Preveo je i štampao više kraćih djela s arapskog i engleskog jezika. Autor je nekoliko knjiga islamske tematike, kao što su “Islamistički pokreti”, “Od arapskog proljeća do arapske zime”, te monografije svetih gradova Meke i Medine.

_______________

Modul „Geopolitika muslimanskog svijeta – izazovi i mogućnosti“ dio je ciklusa tematskih modula koje od 2014. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” realizira s ciljem da omogući stjecanje kvalitetnog znanja iz različitih disciplina širokom krugu ljudi, uz svesrdnu pomoć renomiranih stručnjaka iz ovih oblasti.