Predavanja i tribine

Sarajevo: Halke tefsira 2013/14.

Halke tefsira s profesoricom Muvedetom Halilović počinju 4. novembra 2013, a održavat će se ponedjeljkom od 18 do 19 h.