Intenzivni kursevi

Sarajevo i online: Riječ po riječ: tefsir sura Ihlas, Felek i Nas (2020)

‘Riječ po riječ: tefsir sura Ihlas, Felek i Nas’ je jedinstveni program koji omogućava polaznicama da kroz različita tumačenja kur'anskog teksta dokuče raznolikost i višedimenzionalnost kur'anske poruke.

Cilj ovog programa je omogućiti polaznicama da se upoznaju sa razumijevanjem značenja sura Ihlas, Felek i Nas, različitim prijevodima ovih sura na bosanski jezik, te da u praksi primjene osnove arapskog jezika kroz gramatičku analizu i prevođenje odabranih kur’anskih sura.

Tokom kursa ‘Riječ po riječ: tefsir sura Ihlas, Felek i Nas’ obradit ćemo sljedeće teme:

  • Povodi objave sura Ihlas, Felek i Nas;
  • Značaj sura Ihlas, Felek i Nas za našu vjeru i duhovnost;
  • Praktične smjernice za primjenu vrijednosti navedenih sura u svakodnevnom životu;
  • Jezička i tefsirska analiza navedenih sura, sistemom riječ po riječ.

Uz obradu navedenih nastavnih jedinica, polaznice će zajedno sa profesoricom prevoditi i uspoređivati različite prijevode navedenih sura.

Kurs će voditi Amina Mujela-Botić, diplomantica islamske teologije na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i koordinatorica za vjersku edukaciju u CEI „Nahla“.

Nastava će se održavati u prostorijama centra u Sarajevu i online (putem aplikacije Zoom), srijedom i nedjeljom, od 8. jula do 9. augusta (sa pauzom od 22. jula do 2. augusta), u terminu od 18.00 do 19.00 sati.

Kurs je besplatan za članice Nahle. Saznajte kako se učlaniti. Broj mjesta za pohađanje kursa u centru je ograničen.

Prijave putem ONLINE FORMULARA.

NAPOMENA: Prednost pri upisu imaju polaznice koje su uspješno završile minimalno 1. stepen kursa arapskog jezika kroz Kur'an u Nahli, ili su savladale osnove arapskog jezika kroz srednju školu, fakultet ili završene kurseve u nekom od centara za edukaciju.