Predavanja i tribine

Sarajevo i online: Tragom kur'anske inspiracije – ciklus predavanja

Od 28. septembra 2020. počinjemo sa sedmičnim ciklusom predavanja iz oblasti tefsira, pod nazivom “Tragom kur'anske inspiracije”. Predavanja možete pratiti svakog ponedjeljka u 18 h u FB grupi „Budi svjetlo – daruj svjetlo“ ili u našem Centru u Sarajevu.

Broj mjesta za pohađanje u učionici je ograničen. Ukoliko želite pratiti predavanja u našem Centru prijaviti se putem telefona 033 710 650 ili putem maila edukacija@nahla.ba do popune mjesta.

Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje iz oblasti tumačenja i razumijevanja Kur'ana u savremenom dobu, te prepoznate principe koje možete primijeniti na svoj odnos prema Bogu, ophođenje s drugim ljudima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

Fokus predavanja je na:

  • tumačenju kur'anskog teksta,
  • kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povodi i okolnosti objave),
  • razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u savremenom dobu.

Ove godine ćemo se u okviru ovog programa fokusirati na tumačenje i razumijevanje sure Merjem, 19. kur'anske sure. Svake sedmice ćemo obraditi po nekoliko ajeta ove sure, sa fokusom na njihovu jezičku analizu, simboliku riječi koje se u navedenim ajetima spominju, te njenom razumijevanju u savremenom društvu.

Nastava će se u održavati online putem na FB grupi ‘Budi svjetlo – daruj svjetlo’ i u Centru. (Priključi se Facebook grupi ‘Budi svjetlo – daruj svjetlo’ OVDJE)

Vrijeme održavanja: ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati

Mjesto održavanja: online, uživo na FB grupi ‘Budi svjetlo – daruj svjetlo‘ i u Centru.

Broj mjesta za pohađanje u učionici je ograničen. Ukoliko želite pratiti predavanja u našem Centru prijaviti se putem telefona 033 710 650 ili putem maila edukacija@nahla.ba do popune mjesta.

Za prisustvovanje predavanju online putem nije potrebna prijava.

Predavačice: Muvedeta Halilović, diplomantica islamske teologije na Univerzitetu Al-Azhar i članica Svjetske unije islamskih učenjaka i Amina Mujela-Botić, islamska teologinja