Predavanja i tribine

Sarajevo: Ishrana u Kur'anu – ciklus predavanja

Općenita je kur᾿anska preporuka da naša ishrana treba sadržavati čistu, lijepu, ukusnu i zdravu hranu u umjerenim količinama. Međutim, kod praktične primjene ove preporuke u savremenom dobu često nailazimo na dileme i nedoumice. Saznajte više o islamskom konceptu ishrane kroz ciklus predavanja koja će se održavati ponedjeljkom u 18h u multimedijalnoj sali CEI Nahla, od 5. do 26. maja 2014.

Teme:

  1. Kultura ishrane u islamu
  2. Dozvoljeno i zabranjeno u ishrani unutar islamskih propisa
  3. Kur'anski i hadiski recepti za balans u ishrani
  4. Islamske preporuke za odnos prema jelu i piću

Predavačica: mr. Sehija Dedović

Sehija Dedović završila je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu (1992) i diplomirala islamsku teologiju na Jordanskom univerzitetu u Ammanu (1998). Magistarski studij iz međunarodnih odnosa završava na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu i stječe zvanje magistra društvenih nauka (2011). Vlasnica je brojnih diploma iz procesa profesionalnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja. Česta je učesnica i predavačica na seminarima i treninzima iz oblasti komunikacija, ženskih prava, ljudskih prava, uloge nevladinog sektora i FBO organizacija, međureligijskog dijaloga i dr. Izlagala je na regionalnim i međunarodnim konferencijama o ženi i porodici (u Sarajevu, Skoplju, Briselu, Kazanu, Istanbulu, Kuvajtu i Bandungu – Indonezija). Aktivna je članica evropske think-thank organizacije EMN (Evropska muslimanska mreža) sa sjedištem u Briselu. Članica je Upravnog odbora Foruma ženskih muslimanskih organizacija Evrope.

_______________________________________

Ciklus predavanja “Ishrana u Kur'anu” je dio programa vjerske edukacije pod nazivom Tematski tefsir u okviru kojeg stručnjaci iz različitih oblasti održavaju predavanja na teme koje naše korisnice smatraju interesantnim i važnim za svoj svakodnevni život i funkcionisanje u skladu s principima islama. Program za ovu godinu predviđa obradu sljedećih tema: čistoća, odijevanje, nasljedno pravo, islamsko poslovanje i ishrana.