Tematski moduli

Sarajevo: Islam i muslimani u BiH – historija, kultura, naslijeđe

U toku je upis polaznika/ca na tematski modul „Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini – historija, kultura, naslijeđe“. Bosnom i Hercegovinom kroz vrijeme vodit će nas dr. Amila Kasumović, dr. Fahd Kasumović i dr. Amir Duranović.

Prijavite se i saznajte više o historijskom i kulturološkom naslijeđu islama na bosanskohercegovačkom tlu.

Modul „Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini – historija, kultura, naslijeđe“ sadrži devet predavanja:

  1. Osmanski društveno-politički kontekst i širenje islama u BiH;
  2. Gradovi kao središta islamske kulture i svakodnevni život muslimanskog gradskog stanovništva u osmanskoj Bosni;
  3. Vojno-administrativna i intelektualna elita u osmanskoj Bosni;
  4. Od Berlina do Versaja – muslimani u BiH pod austrougarskom vlašću;
  5. Muslimansko kulturno-historijsko naslijeđe iz austrougarskog perioda;
  6. Od Versaja do Berlina – muslimani u BiH pod vlašću Karađorđevića;
  7. Muslimani u BiH u socijalističkoj Jugoslaviji;
  8. Muslimansko kulturno-historijsko naslijeđe u doba socijalizma;
  9. Muslimani u BiH u postsocijalističkom dobu.

PREDAVAČI: doc. dr. Fahd Kasumović, doc. dr. Amila Kasumović i doc. dr. Amir Duranović

Trajanje modula: 28. februar – 25. april 2019.

Termin održavanja: četvrtak, 18.00-20.00h (s pauzom od 30 minuta)

Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI Nahla, Džemala Bijedića 122

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete putem ONLINE FORMULARA ili na Nahlinom info desku

Polaznici/ce plaćaju participaciju u iznosu od 50 KM po osobi za cijeli modul (posebna pogodnost: bračni parovi modul plaćaju 80 KM), cijena za studente i penzionere je 30KM. Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje potvrda o pohađanju modula.

Modul je otvoren za sve zainteresirane žene i muškarce različitih zanimanja i uvjerenja koji žele saznati više o muslimanima i islamu u BiH i učestvovati u kvalitetnim diskusijama koje će oplemeniti njihovu svakodnevnicu.

________

O predavačima:

Dr. Fahd Kasumović je docent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i član Upravnog odbora Centra za osmanističke studije. Polje naučnog interesovanja dr. Kasumovića obuhvata političku, ekonomsku, društvenu i kulturnu historiju Osmanskog carstva.

Dr. Amila Kasumović je vanredna profesorica i voditeljica Odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Polje naučnog interesovanja dr. Kasumović obuhvata ekonomsku i pravnu povijest, diplomatsku povijest, mikrohistoriju, marginalne skupine u prošlosti te Bosnu i Hercegovinu u okviru Austro-Ugarske.

Dr. Amir Duranović je docent na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Polje naučnog interesovanja dr. Duranovića obuhvata svjetsku i bosanskohercegovačku historiju novog vijeka i savremenog doba, savremenu historiju jugoistočne Evrope, savremenu historiju Bosne i Hercegovine te historiju Jugoslavije.

_______________

Modul „Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini – historija, kultura, naslijeđe“ dio je ciklusa tematskih modula koje od 2014. godine Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” realizira s ciljem da omogući stjecanje kvalitetnog znanja iz različitih disciplina širokom krugu ljudi, uz svesrdnu pomoć renomiranih stručnjaka iz ovih oblasti.

Naslovna fotografija: Samed Žužić