Predavanja i tribine

Sarajevo: Islamsko bankarstvo i poslovanje – ciklus predavanja

Imate dileme o islamskom bankarstvu? Nisu vam jasne razlike između kamate i provizije? Koliko su primjenjivi principi islamskog bankarstva u bh. bankovnom sistemu?

Saznajte više o islamskim pravilima bankarstva i poslovanja, te načinima njihove primjene u BiH kroz ciklus predavanja koja će se održavati ponedjeljkom od 10. do 24. marta 2014.

Teme predavanja:

  • Kako poslovati u skladu s islamskim principima? (10.3.)
  • Islamsko bankarstvo i modeli finansiranja (17.3.)
  • Perspektive razvoja islamskog bankarstva u BiH (24.3.)

Termin: 18-19h

Predavač: prof. dr. Fikret Hadžić

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (Katedra Bankarstva i osiguranja – oblast bankarstva). Autor niza stručnih i naučnih radova prezentiranih i objavljenih na domaćim i međunarodnim simpozijumima, kongresima i konferencijama. Autor je nekoliko knjiga iz oblasti bankarstva, a posebno iz oblasti islamske ekonomije, bankarstva i finansija.

Ulaz otvoren za sve zainteresirane!

_______________________________________

Ciklus predavanja “Islamsko bankarstvo i poslovanje” je dio programa vjerske edukacije pod nazivom Tematski tefsir u sklopu kojeg stručnjaci iz različitih oblasti održavaju predavanja na teme koje naše korisnice smatraju interesantnim i važnim za svoj svakodnevni život i funkcionisanje u skladu s principima islama. Program za ovu godinu predviđa obradu sljedećih tema: čistoća, odijevanje, nasljedno pravo, islamsko poslovanje i ishrana.