Intenzivni kursevi

Sarajevo: Jezički tefsir Kur’ana (2017/18)

Jezički tefsir Kur’ana je jedinstven program koji omogućava polaznicama da kroz različita tumačenja kur'anskog teksta dokuče sveobuhvatnost, raznolikost i višedimenzionalnost kur'anske poruke.

Cilj ovog programa je omogućiti polaznicama da se upoznaju sa osnovama tefsira, sa različitim prevodima Kur’ana te da nastave primjenjivati naučeno iz arapskog jezika kroz gramatičku analizu kur’anskog teksta i prevođenje odabranih kur’anskih sura.

Ono što donosi posebno osvježenje u nastavi ovog programa jeste tumačenje (tefsir) odabranih sura prema nekoliko klasičnih i savremenih tefsira (Ibn Kesir, Ibn Abbas, Aiša Bintu Šati, Ša'ravi, Muhammed Asad i Muhammed Abduh) pri čemu polaznice zajedno s profesoricom ulaze u njihova dublja značenja.

Kurs vodi Sanela Mešinović, magistrica islamskih nauka.

Jedan ciklus traje 18 susreta, a svaki susret traje 90 min. Nastava počinje u utorak, 5. decembra 2017, a održavat će se dva puta sedmično, utorkom i četvrtkom, u terminu od 16.30 do 18.00h. Polaznice plaćaju participaciju u iznosu od 30 KM.

Prijave putem ONLINE FORMULARA ili na broj telefona 033/710-650 ili na info desku Centra svakim danom od 12 do 20h. Broj mjesta je ograničen.

NAPOMENA: Kurs je namijenjen polaznicama koje su uspješno završile minimalno 3. stepen arapskog kroz Kur'an u Nahli ili su savladale osnove arapskog jezika kroz srednju školu, fakultet ili završene kurseve u nekom od centara za edukaciju.