Intenzivni kursevi

Sarajevo: Jezički tefsir Kur’ana (II ciklus 2016/17)

Jezički tefsir Kur’ana je jedinstven program koji omogućava polaznicama učenje arapskog jezika kroz analizu i tumačenje kur’anskog teksta.

Cilj ovog programa je omogućiti polaznicama da nastave primjenjivati naučeno iz arapskog jezika kroz prepoznavanje naučenih gramatičkih jedinica u Kur'anu, jezičku analiza kur'anskog teksta i samostalno prevođenje. Osim jezičke analize odabranih sura, polaznice uče nove i ponavljaju poznate arapske riječi, sintagme, njihove relacije u rečenici i značenja.

Ono što donosi posebno osvježenje u nastavi ovog programa jeste tumačenje (tefsir) odabranih sura prema nekoliko tefsira koji su kombinacija klasičnog i savremenog tefsira (Ibn Kesir, Ibn Abbas, Nablusi, Ša'ravi, Muhammed Asad i Nouman Ali Khan) pri čemu polaznice zajedno s profesoricom ulaze u njihova dublja značenja.

Kurs vodi profesorica arapskog jezika Arnela Ljevo.

Jedan ciklus traje 10 susreta, a svaki susret traje 2h. Nastava počinje u nedjelju, 18. decembra, a održavat će se nedjeljom, u terminu od 18 do 20h. Polaznice plaćaju participaciju u iznosu od 20 KM.

Prijave na broj telefona 033/710-650 ili na info desku Centra svakim danom osim petka od 12 do 20h. Broj mjesta je ograničen.

NAPOMENA: Kurs je namijenjen polaznicama koje su uspješno završile minimalno 3. stepen arapskog kroz Kur'an u Nahli ili su savladale osnove arapskog jezika kroz srednju školu, fakultet ili završene kurseve u nekom od centara za edukaciju.