Predavanja i tribine

Sarajevo: Kur'anske pripovijesti – ciklus predavanja

Uplovite u svijet kur'anskih kazivanja kroz ciklus predavanja koja će se održavati ponedjeljkom u 18h u multimedijalnoj sali CEI Nahla.

Predavanja će se održavati od 9. do 23. juna 2014. Predavačica u ovom ciklusu je Sabaha Dukmenić. Za prisustvovanje ovom ciklusu predavanja nije potrebna prijava.

_______________________________________

Ciklus predavanja “Kur'anske pripovijesti” je dio programa vjerske edukacije pod nazivom Tematski tefsir u okviru kojeg stručnjaci iz različitih oblasti održavaju predavanja na teme koje naše korisnice smatraju interesantnim i važnim za svoj svakodnevni život i funkcionisanje u skladu s principima islama. Program za ovu godinu predviđa obradu sljedećih tema: čistoća, odijevanje, nasljedno pravo, islamsko poslovanje i ishrana.