Predavanja i tribine

Sarajevo: Nasljedno pravo (pravila i primjene) – ciklus predavanja

Saznajte više o islamskim pravilima nasljeđivanja i načinima njihove primjene unutar važećeg pravnog okvira BiH kroz ciklus predavanja, koja će se održavati ponedjeljkom od 13. januara do 3. februara 2014. u prostorijama Nahle.

Teme predavanja:

  • Koncept, priroda i značaj islamskog nasljednog prava (13.1.)
  • Islamski sistem nasljeđivanja (20.1.)
  • Oporuka (vasijjet) u islamskom pravu (27.1.)
  • Primjena islamskih pravila nasljeđivanja unutar važećeg pravnog okvira BiH (3.2.)

Predavač mr. Nedim Begović

Termin: 18-19h

_______________________________________

Ciklus predavanja “Nasljedno pravo” je dio programa vjerske edukacije pod nazivom Tematski tefsir u sklopu kojeg stručnjaci iz različitih oblasti održavaju predavanja na teme koje naše korisnice smatraju interesantnim i važnim za njihov svakodnevni život i funkcionisanje u skladu sa principima islama. Program za ovu godinu predviđa obradu sljedećih tema: čistoća, odijevanje, nasljedno pravo, islamsko poslovanje i ishrana.