Škola islama

SARAJEVO: Škola islama 2022-23: upis u 2. semestar!

U toku je upis u 2. semestar Nahline Škole islama u Sarajevu koji počinje 5. februara!

Pridruži nam se na putovanju kroz jednu od najvećih religija i civilizacija na planeti i osvježi svoju svakodnevnicu inspirativnim trenucima na putu vlastitog duhovnog i intelektualnog razvoja!

UPIŠI 2. SEMESTAR ŠKOLE ISLAMA U SARAJEVU!

TERMIN ODRŽAVANJA NASTAVE: nedjeljom, 10.00-13.30

POČETAK NASTAVE U 2. SEMESTRU: nedjelja, 5. februar 2023.

 

SADRŽAJ I KONCEPT PROGRAMA​

Škola islama je dvogodišnji program koji CEI Nahla realizira od 2000. godine. Program je u prethodne 22 godine implementiran u više bh. gradova (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Bihać, Mostar, Tešanj), a trenutno ga je moguće pohađati u Nahlinim edukacijskim centrima u Sarajevu, Tuzli i Bihaću, te ONLINE, s bilo koje lokacije u svijetu. Program se sastoji od 11 tematskih oblasti raspoređenih u 4 semestra nastave (jedan semestar traje 14 sedmica).

I SEMESTAR

Ključni aspekti islamskog vjerovanja i načini i putevi spoznaje Boga u islamu.

Vodič kroz duhovne vrijednosti islama i modeli odgoja vlastite duše u suočavanju s izazovima našeg doba.

Kur'an, kao posljednja Božija Objava i živa Riječ, koja prati svaki segment čovjekovog života.

II SEMESTAR

Propisi i smjernice vezane za prakticiranje temeljnih aspekata islama u svakodnevnom životu: namaza, posta, zekata i hadža.

Putovanje kroz život posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s, u cilju boljeg razumijevanja njegovog djela i misije.

Praksa Muhammeda, a.s., kao temelj za razumijevanje osnovnih principa i poruke islama.

III SEMESTAR

Kroz prvi milenij islama, putevima svile do brdovitog Balkana – upoznavanje s nastojanjima muslimanskih društava širom planete da se što više približe uzoru Poslanikove države i suoče s izazovima svog doba.

Razumijevanje kur'anskih poruka kroz priče o poslanicima i različite kontekste u kojima su predstavljene kroz kur'anski tekst. 

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

IV SEMESTAR

Propisi vezani za bračni i porodični život u islamu, u svjetlu kur'anskih smjernica i Poslanikove prakse.

Žena u Kur'anu i perspektive rodnih odnosa kroz kur'anski tekst.

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

Putovanje kroz šaroliki svijet najvećih svjetskih religija i duhovnih učenja i komparativna analiza osnovnih koncepata u vjerovanju i praksi.

TIM PREDAVAČICA

Sabaha Dukmenić

Akaid, Brak i porodica u islamu

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu s dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju odraslih, posebno u oblasti akaida, šerijatskog prava i kur'anskih nauka

Sehija Dedović

Razumijevanje Kur'ana

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Jordanu, magistarski studij iz oblasti međunarodnih odnosa završila na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u širokom spektru tema i oblasti.

Azra Ibrahimović

Fikh, Islam u društvu

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za psihologiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u širokom spektru tema i oblasti. Istaknuta je mirovna aktivistica i voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta.

Muvedeta Halilović​

Ahlak, Razumijevanje Kur'ana

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, magistrirala na studiju “Islamsko bankarstvo” na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetu u Boltonu. Višegodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih.

 

Elmina Mušinović

Sira, Historija islama, Svjetske religije

Diplomantica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za historiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih, posebno u oblasti historije islama, islamske kulture i civilizacije te kulture religija.

Amina Mujela-Botić

Kur'an i hadis

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu,  gdje trenutno pohađa postdiplomski studij na smjeru Islam in Europe. Nositeljica je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

NAPOMENE:

Škola islama je besplatna za članice Nahle (godišnja članarina je 40 KM, za studentice, penzionerke i nezaposlene žene 30 KM). Možete se učlaniti u Sarajevu, Bihaću, Tuzli ili ONLINE putem.

Prijave na program moguće su isključivo putem FORMULARA ZA PRIJAVU. Ukoliko u okviru od 7 dana ne dobijete potvrdu o prijemu vaše prijave putem e-maila, molimo javite se na mujesira@nahla.ba.