Predavanja i tribine

Sarajevo: Tragom kur'anske inspiracije – ciklus predavanja 2017/18.

Od 2. oktobra svakog ponedjeljka u 18 h u Nahli možete pratiti predavanja iz oblasti tefsira “Tragom kur'anske inspiracije”.

Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje iz oblasti tumačenja i razumijevanja Kur'ana u savremenom dobu, te prepoznate principe koje možete primijeniti na svoj odnos prema Bogu, ophođenje s drugim ljudima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

Fokus predavanja je na:

  • tumačenju kur'anskog teksta,
  • kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povodi i okolnosti objave),
  • razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u savremenom dobu,
  • moralnim porukama Kur’ana.

Predviđeno je da se mjesečno pređe jedna duža kur’anska sura, analiziraju glavne teme i pitanja koja tretira, ukaže na najvažnije pouke koje možemo izvući iz kur'anskih kazivanja i osvrne na propise koji se u njoj spominju.

Vrijeme održavanja: ponedjeljkom od 18 do 19 h

Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI Nahla

Predavačica: Muvedeta Halilović, diplomantica islamske teologije na Univerzitetu Al-Azhar i članica Svjetske unije islamskih učenjaka.

Predavanja su BESPLATNA i nije potrebna prijava.

Dobro došli!