Predavanja i tribine

Sarajevo: Tragom kur'anske inspiracije – ciklus predavanja 2019/20.

Od 23. septembra svakog ponedjeljka u 18 h u Nahli možete pratiti predavanja iz oblasti tefsira, pod nazivom “Tragom kur'anske inspiracije”.

Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje iz oblasti tumačenja i razumijevanja Kur'ana u savremenom dobu, te prepoznate principe koje možete primijeniti na svoj odnos prema Bogu, ophođenje s drugim ljudima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

Fokus predavanja je na:

  • tumačenju kur'anskog teksta,
  • kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povodi i okolnosti objave),
  • razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u savremenom dobu.

Predviđeno je da se na svakom susretu pređe jedan dio Kur'ana, analiziraju glavne teme i pitanja koja su tretirana, ukaže na najvažnije pouke koje možemo izvući iz kur'anskih kazivanja i osvrne na propise koji su u tom dijelu Kur'ana spomenuti. U ovom ciklusu počinjemo od sure Es-Saffat.

Vrijeme održavanja: ponedjeljkom od 18 do 19 h

Mjesto održavanja: multimedijalna sala CEI Nahla

Predavačica: Muvedeta Halilović, diplomantica islamske teologije na Univerzitetu Al-Azhar i članica Svjetske unije islamskih učenjaka.

Predavanja su BESPLATNA i nije potrebna prijava. Dodatne informacije putem e-maila: edukacija@nahla.ba.

Univerzalna Allahova, dž.š., riječ mi je postala jasnija i bliskija zahvaljujući profesorici koja na kur'anskim i znanstvenim temeljima približava i otvara nove vidike znanja, bez da se ponavlja. Očito je da sa ogromnom ljubavi i poštovanjem prenosi znanje slušaocima. Njena predavanja su uticala na moj odnos prema sebi i drugim ljudima. Otvorila su u meni nove dimenzije strpljenja, poštovanja i razumijevanja sebe i ljudi koji me okružuju. Na ovim predavanjima sam osjetila snagu džemata, koju treba da iskoristimo kako bismo postali bolji ljudi i postigli uspjeh na oba svijeta. Nafija, 65

Halka tefsira, kojoj sam prisustvovala zadnjih godina, u mnogo čemu je obogatila moj život. Pomno slušajući našu uvaženu profesoricu Muvedetu Halilović, upijala sam svaki njen komentar koji je ona pretočila iz kur'anskih sura, sa mnogim primjerima kako ih primijeniti na sebi u svakodnevnom životu. Moji pogledi na život su obogaćeni, a znanja nikad dosta. Da Uzvišeni obilato nagradi našu profesoricu na prenesenom znanju. Dženana, 45