Škola islama

Škola islama 2023-24: upis u Sarajevu i Bihaću!

Pridruži nam se na putovanju kroz jednu od najvećih religija i civilizacija na planeti i osvježi svoju svakodnevnicu inspirativnim trenucima na putu vlastitog duhovnog i intelektualnog razvoja! Kroz 230 sati ovog jedinstvenog edukacijskog programa obuhvaćena je većina značajnih aspekata islama i pitanja važnih za život muslimana/ki. Program se sastoji od 11 tematskih oblasti raspoređenih u 4 semestra nastave (jedan semestar traje 16 sedmica).

UPIŠI ŠKOLU ISLAMA U SARAJEVU ILI BIHAĆU!

Za sve polaznice koje, zbog različitih životnih okolnosti, nisu kompletirale cjelokupan program i završile su samo prvu godinu nudimo mogućnost upisa na drugu godinu programa ONLINE, ili UŽIVO u našim centrima u Sarajevu i Bihaću.

UPIŠI DRUGU GODINU ŠKOLE ISLAMA!

SADRŽAJ I KONCEPT PROGRAMA​

Škola islama je dvogodišnji program koji CEI Nahla realizira od 2000. godine. Program je u prethodne 22 godine implementiran u više bh. gradova (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Bihać, Mostar, Tešanj), a trenutno ga je moguće pohađati u Nahlinim edukacijskim centrima u Sarajevu, Tuzli i Bihaću, te ONLINE, s bilo koje lokacije u svijetu. Program se sastoji od 11 tematskih oblasti raspoređenih u 4 semestra nastave (jedan semestar traje 16 sedmica).

I SEMESTAR

Ključni aspekti islamskog vjerovanja i načini i putevi spoznaje Boga u islamu.

Vodič kroz duhovne vrijednosti islama i modeli odgoja vlastite duše u suočavanju s izazovima našeg doba.

Kur'an, kao posljednja Božija Objava i živa Riječ, koja prati svaki segment čovjekovog života.

II SEMESTAR

Propisi i smjernice vezane za prakticiranje temeljnih aspekata islama u svakodnevnom životu: namaza, posta, zekata i hadža.

Praksa Muhammeda, a.s., kao temelj za razumijevanje osnovnih principa i poruke islama.

Putovanje kroz život posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s, u cilju boljeg razumijevanja njegovog djela i misije.

III SEMESTAR

Kroz prvi milenij islama, putevima svile do brdovitog Balkana – upoznavanje s nastojanjima muslimanskih društava širom planete da se što više približe uzoru Poslanikove države i suoče s izazovima svog doba.

Razumijevanje kur'anskih poruka kroz priče o poslanicima i različite kontekste u kojima su predstavljene kroz kur'anski tekst. 

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

IV SEMESTAR

Propisi vezani za bračni i porodični život u islamu, u svjetlu kur'anskih smjernica i Poslanikove prakse.

Žena u Kur'anu i perspektive rodnih odnosa kroz kur'anski tekst.

Društveni aspekti življenja islama u savremenim okruženjima, pitanja, dileme i izazovi s kojima se susrećemo.

Putovanje kroz šaroliki svijet najvećih svjetskih religija i duhovnih učenja i komparativna analiza osnovnih koncepata u vjerovanju i praksi.

TERMIN ODRŽAVANJA NASTAVE: nedjeljom, 10.00 – 13.30 h

PRVI SUSRET U SARAJEVU i BIHAĆU: nedjelja, 24. septembar 2023. u 10 h

TIM PREDAVAČICA

Sabaha Dukmenić

Akaid, Brak i porodica u islamu

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu s dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju odraslih, posebno u oblasti akaida, šerijatskog prava i kur'anskih nauka

Sehija Dedović

Razumijevanje Kur'ana

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Jordanu, magistarski studij iz oblasti međunarodnih odnosa završila na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u širokom spektru tema i oblasti.

Azra Ibrahimović

Fikh, Islam u društvu

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za psihologiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih u širokom spektru tema i oblasti. Istaknuta je mirovna aktivistica i voditeljica Nahlinog psihološkog savjetovališta.

Muvedeta Halilović​

Ahlak, Razumijevanje Kur'ana

Diplomantica je Univerziteta Al-Azhar u Egiptu, na Odsjeku za tefsir i kur'anske nauke. Dugogodišnja saradnica CEI „Nahla“ na programima vjerske edukacije. Od 2015. godine je članica Svjetske unije islamskih učenjaka.

Elmina Mušinović

Sira, Historija islama, Svjetske religije

Diplomantica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za historiju). Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih, posebno u oblasti historije islama, islamske kulture i civilizacije te kulture religija.

Amina Mujela-Botić

Kur'an i hadis

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu,  gdje trenutno pohađa postdiplomski studij na smjeru Islam in Europe. Nositeljica je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

Jasmina Čović

Sira, Kur'an

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Dugogodišnje radno iskustvo u obrazovanju mladih.

Suada Mujakić

Akaid

Diplomantica Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Višegodišnje iskustvo u obrazovanju mladih. Aktivna predavačica pri Odjelu za brak i porodicu MIZ Cazin.

NAPOMENE:

Škola islama je besplatna za članice Nahle (godišnja članarina je 40 KM, za studentice, penzionerke i nezaposlene žene 30 KM). Možete se učlaniti u Sarajevu, Bihaću, Tuzli ili ONLINE putem.

Prijave na program moguće su isključivo putem FORMULARA ZA PRIJAVU. Ukoliko ne dobijete potvrdu o prijemu vaše prijave putem e-maila u roku od 7 dana, molimo javite se na jedan od sljedećih kontakata:

SARAJEVO: e-mail: aida@nahla.ba ili na broj telefona 033/710-650

BIHAĆ: e-mail: eminag@bihac.nahla.ba ili na broj telefona 037/352-200

 

OTVOREN UPIS I NA DRUGU GODINU ŠKOLE ISLAMA

Ako ste nekada ranije završili prvu godinu programa, pa su vas životne prilike i okolnosti odvele u nekom drugom pravcu, ovo je prilika i za vas da nastavite gdje ste stali.
Ako vam je ostao neki od predmeta čija predavanja niste do kraja ispratili ili finalizirali ispite, novi, semestralni model ovog programa nudi vam mogućnost da dopunite propušteno.

Upišite drugu godinu programa Škole islama, ONLINE, ili UŽIVO u našim centrima u Sarajevu i Bihaću. 

PRIJAVNI FORMULAR ZA DRUGU GODINU