Seminari i radionice

TUZLA: Moje duhovno putovanje – ciklus seminara

Osjećate li potrebu da u vremenu izazova pronađete svoju snagu i smiraj kroz duhovnost i približavanje Bogu? Pridružite nam se na ciklusu seminara “Moje duhovno putovanje” i pronađite snagu i inspiraciju u duhovnim dimenzijama islama! Ovog puta program možete pratiti online, s bilo koje lokacije u svijetu!

Program je namijenjen ženama i muškarcima koji/e žele započeti put istraživanja i spoznaje vlastite duhovnosti i duhovne snage koja se krije u različitim dimenzijama islamskog učenja.

PRIJAVNI FORMULAR

TEME SEMINARA:

1. VJERA U MOM ŽIVOTU – na prvom seminaru razgovarat ćemo o Bogu, našim viđenjima i spoznajama i načinima na koje nam se On predstavlja i gdje je On danas u našim životima, kako Mu se možemo približiti i kako nam to može pomoći u našem duhovnom razvoju.

2. VRIJEDNOSTI VJERE U PRAKSI – na drugom seminaru govorit ćemo o islamskoj etici i na koji način nas vjera vraća osnovnim vrijednostima, mijenja naše ponašanje, usavršava karakter i čini nas boljim u svim aspektima življenja.

3. DUHOVNE DIMENZIJE IBADETA – na trećem seminaru razgovarat ćemo o načinima kako se kroz ibadete povezati s Bogom i kako u njima pronaći inspiraciju za ispunjeniji život i kvalitetnije odnose s drugim ljudima.

4. KUR'AN KAO IZVOR DUHOVNE SNAGE  – na četvrtom seminaru otkrivat ćemo Objavu kao fenomen Božije povezanosti s čovjekom, ljudima, i ljudskom civilizacijom, višeslojnost Kur’ana, neiscrpnost njegovih značenja i kakav je sveukupan efekat kur'anskih poruka na naš život.

5. MUHAMMED, a.s., KAO UČITELJ I DUHOVNI MENTOR – na petom seminaru proputovat ćemo kroz život Poslanika Muhammeda, analizirajući  uporedno vlastite životne krugove i načine kako Poslanikove poruke mogu biti naši kompasi u vremenima koja dolaze.

__________________________________

Trajanje programa: 5 susreta, od 29. maja do 26. juna 2023.

Vrijeme održavanja nastave: ponedjeljkom, 16.30h – 20.00h

Mjesto održavanja: EC Nahla Tuzla, Mitra Trifunovića Uče bb, multimedijalna sala

Način prijave:  Putem PRIJAVNOG FORMULARA

Pohađanje programa je BESPLATNO.   Za dodatne informacije, kontaktirajte nas putem e-maila: amra@tuzla.nahla.ba