Tematski moduli

Tuzla: Tematski modul “Ishrana kroz Kur'an i hadis”

U toku je upis polaznika/ca na tematski modul „Ishrana kroz Kur'an i hadis“. Kroz ovaj modul će nas voditi magistrica teologije Lejla Boškailo.

U četiri nastavka imat ćete priliku slušati o sljedećim temama:

Prvi susret:

  • Holistički pristup kur'anskom sistemu ishrane
  • Klasifikacija hrane u Kur'anu i smjernice za unos hrane

Drugi susret:

  • Voda u Kur'anu
  • Hrana kao lijek i otrov za naš organizam – kur'anska i naučna prizma

Treći susret:

  • Povezanost hrane sa fizičkom aktivnošću i ibadetima u islamu
  • Ishrana između medicine i Kur'ana

Četvrti susret:

  • Uravnotežena ishrana prema kur'anskim principima: prioriteti unošenja namirnica prema kur'anskim/sunnetskim smjernicama i pravilima
  • Zdravi stilovi života povezani sa ishranom: od rođenja do starosti

Kroz ovaj modul vodit će nas hafiza Lejla Boškailo, magistrica teologije i diplomantica Univerziteta Al-Azhar u Kairu.

Trajanje modula: 21.3. do 11.4.2020.godine
Termin održavanja: subota, 11.00 do 14.30 sati (sa pauzom od 30 minuta)
Mjesto održavanja: multimedijalna sala EC ”Nahla” Tuzla, Mitra Trifunovića Uče bb

Kako se prijaviti?
Prijaviti se možete putem ONLINE FORMULARA, putem e-maila: info@tuzla.nahla.ba, telefona: 035/205-699 ili na info desku EC ”Nahla” Tuzla svaki dan od 12.00 do 20.00, osim petka i subote.

Polaznici/ce plaćaju participaciju u iznosu od 40 KM po osobi za cijeli modul (posebna pogodnost: bračni parovi plaćaju participaciju u iznosu od 70 KM), cijena za studente i penzionere je 25KM. Participaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 19.3.2020.godine. Po završetku kursa polaznicima/cama se izdaje uvjerenje o pohađanju modula.

Modul je otvoren za sve zainteresirane žene i muškarce različitih zanimanja i uvjerenja koji žele saznati više o ishrani u Kur'anu i hadisu te učestvovati u kvalitetnim diskusijama koje će oplemeniti njihovu svakodnevnicu.

___________________________________
O predavačici:
Lejla Boškailo je rođena Mostarka, hafiza Kur'ana i nagrađivana spisateljica. Nakon završene Gazi Husrev-begove medrese upisuje se na Univerzitet Al-Azhar u Kairu gdje je 1999. godine diplomirala na Odsjeku za akaid i filozofiju. Magistrirala je na Američkom univerzitetu u Kairu 2008. godine. Živi u Mostaru gdje je trenutno angažirana kao profesorica u Karađoz-begovoj medresi.