Predavanja i tribine

Tuzla: “Tragom kur'anske inspiracije” – ciklus predavanja

Od 14. novembra svakog ponedjeljka u 18.30 h u Nahli možete pratiti predavanja iz oblasti tefsira “Tragom kur'anske inspiracije”.

Ova predavanja su prilika da proširite svoje znanje o tumačenju Kur'ana i prepoznate lekcije koje možete primijeniti na svoj odnos prema Bogu, poslovanje i ophođenje s drugima, ali i na svoje duhovne ciljeve.

Fokus predavanja je na:

  • tumačenju kur'anskog teksta,
  • kontekstualnom razumijevanju Kur'ana (povoda i okolnosti objave),
  • razumijevanju duha i značenja kur'anskog teksta u našem dobu.

Predviđeno je da se na svakom susretu pređe jedan džuz (dio) Kur'ana, analiziraju glavne teme i pitanja koja tretira, ukaže na najvažnije pouke koje možemo izvući iz kur'anskih kazivanja i osvrne se na propise koji su u tom džuzu spomenuti, tako da se tokom jednog ciklusa kompletira svih 30 džuzeva.

Vrijeme održavanja: ponedjeljkom od 18.30 do 19.30 h
Mjesto održavanja: multimedijalna sala EC „Nahla“ Tuzla
Predavačica: Ajla Keserović, profesorica islamske teologije

Predavanja su besplatna i nije potrebna prijava.

Dobro došli!