Sloboda vjere

Mapiranje zločina iz mržnje u BiH za OSCE – 2020

Nahlina Inicijativa PRVI i ove godine učestvovala je u kreiranju godišnjeg izvještaja zločina iz mržnje OSCE ODIHR-a (Hate Crime Report).

Aktivisti i aktivistice Inicijative PRVI tokom godine vršili su monitoring medija i javnih dešavanja i bilježili incidente i slučajeve diskriminacije i zločina iz mržnje počinjenih na vjerskom osnovu, te kreirani izvještaj dostavili OSCE-u u svrhu izrade godišnjeg Hate Crime Reporta.

Ovo je jedna od značajnih aktivnosti Inicijative PRVI već niz godina, gdje aktivisti i aktivistice znanja stečena na edukaciji za mlade aktiviste/ice imaju priliku primijeniti u praksi i kroz ovu aktivnost i doprinijeti vidljivosti zločina iz mržnje na vjerskom osnovu što je jedno od strateških opredjeljenja Inicijative PRVI.

OSCE izvještaj o zločinima počinjenim iz mržnje za Bosnu i Hercegovinu za 2020. možete pronaći na linku: OSCE ODIHR HATE CRIME REPORTING 2020.