Sloboda vjere

Nove smjernice EU o slobodi vjere

Vijeće ministara vanjskih poslova EU 24. juna 2013. usvojilo je „Smjernice EU za promoviranje i zaštitu prava na slobodu vjere i uvjerenja”

Ovaj novi instrument osigurava osoblju  EEAS-a (Služba za vanjsko djelovanje), delagacijama EU, zastupnicima i ambasadama operativan skup alata koje mogu koristiti u odnosima s trećim zemljama. Osmišljene su da bi zaštitile sve individualne vjernike i vjerske zajednice.

Hitno djelovanje i efektniji mehanizmi bili su potrebni zbog sistematskog i povećanog kršenja vjerskih sloboda koje čine vladini i nevladini djelatnici u određenom broju zemalja.

Iako ove Smjernice sadrže neke detaljne instrumente (npr., provedbu Slobode izražavanja, član 32), one i dalje ostaju prilično općenite i neka specifična pitanja zahtijevat će veću preciznost (npr., Obrazovanje, član 41).

Stoga bi buduće revizije Smjernica o vjerskim slobodama trebale slijediti preporuke Parlamenta EU donesene 13. juna prošle godine u sljedećim aspektima:

  • Osnaživanje kolektivne dimenzije vjerskih sloboda: Institucije EU bi trebale osigurati da se ne promoviše samo individualističko tumačenje ovog temeljnog prava, nego da se ono proširi tako da u potpunosti uključuje i njegovu društvenu i institucionalnu dimenziju.
  • Priznavanje punog prava roditelja da obrazuju svoju djecu u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima, kako je predviđeno međunarodnim pravom.
  • Uravnoteženiji pristup principu nediskriminacije, sa senzitivnošću prema utjecaju koji primjena ovog načela može imati na vjerske slobode.

Cjelokupan tekst Smjernica možete pogledati OVDJE