Nahla kao inspiracija

Nahla u Beču – konferencija o borbi protiv terorizma

Oko 500 eksperata, visokih zvaničnika, predstavnika akademske zajednice i civilnog društva iz cijelog OSCE regiona okupilo se na godišnjoj Konferenciji o borbi protiv terorizma u Beču 23. i 24. maja.

Cilj konferencije je bio razmjena iskustava i međunarodna saradnja u suzbijanju terorizma, uključivanju i osnaživanju mladih u sprečavanju nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja dovodi do terorizma (VERLT), te dobre prakse rehabilitacije i reintegracije.

Konferenciji su prethodile radionice s mladima na ovu temu, te formiranje preporuka za svaki OSCE region ponaosob, uključujući i Jugoistočnu Evropu. Tim povodom, Amina Šljivo Bećić, koordinatorica projekata za mlade CEI Nahla, s predstavnikom iz Makedonije, predstavila je preporuke mladih Jugoistočne Evrope zajedno sa 6 ostalih predstavnika Zapadne Evrope, Crnomorske regije i Centralne Azije na centralnom panelu konferencije.

Preporuke su bile usmjerene na kooperaciju između vlada i nevladinog sektora uz uspostavljanje jedinstvenih platformi o fondovima i aktivnostima u polju borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma, potom edukacija mladih eksperata iz ove oblasti, uključivanje marginaliziranih skupina u donošenje odluka, edukacija i potpisivanje platforme s medijima o etičnom izvještavanju, resocijalizacija i rehabilitacija boraca-povratnika sa stranih ratišta zajedno s njihovim porodicama, te kao jedna od najvažnijih stvari – međureligijski dijalog.

“I na kraju, važno je naglasiti da ekstremizam nema drugog prefiksa osim ‘nasilni’ i nije predodređen imenom niti jedne nacije niti religije. Jer, ako ga budemo imenovali drugačije, stigma će uvijek voditi ka drugom obliku ekstremizma kao odgovor na prethodni, a ovdje znamo da je jedini odgovor mir i poštivanje ljudskog dostojanstva”, kazala je Amina u zaključku svog obraćanja predstavnicima država – članica OSCE-a i nevladinog sektora.

Konferenciji je prisustvovao i ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić, te je bio i jedan od panelista gdje je predstavio najvažnije mjere koje su poduzete u proteklom periodu, a koji su rezultirale potpunim zaustavljanjem odlazaka državljana BiH na strana ratišta.