Publikacije

Bračne nesuglasice

Centar za napredne studije i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” sa zadovoljstvom predstavljaju publikaciju pod naslovom Bračne nesuglasice: Vraćanje ljudskog dostojanstva posredstvom viših ciljeva Šerijata, dr. Abdulhamida A. Ebu Sulejmana.

Autor istražuje osjetljivo pitanje bračnih nesuglasica i „udaranja“ supruge (darb) s dubokim razumijevanjem položaja i statusa žene. On također dovodi u pitanje trenutna i historijska pogrešna shvatanja u raspravama o kur’anskim riječima idribuhunna („udarite ih“) koja nisu dopuštala nikakvu drugu interpretaciju ajeta u kome se spominju (4:34) osim u smislu da muž ima pravo fizički kazniti „neposlušnu“ ženu.

Knjigu možete preuzeti OVDJE.