Radni materijali

E-skripte: Škola islama i Arapski kroz Kur'an

Elektronske verzije radnih materijala za Školu islama 1 i 2 i Arapski jezik kroz Kuran, Modul 1.

SKRIPTA ZA ARAPSKI JEZIK KROZ KUR'AN, MODUL 1

Elektronsko izdanje Skripte za Modul 1 kursa Arapski jezik kroz Kur'an dostupno je po cijeni od 10 KM (5 EUR), a može se naručiti putem e-maila aida@nahla.ba. 

Uplate iz Bosne i Hercegovine na info desku CEI Nahla Sarajevo ili putem žiro računa:

Primalac: CENTAR ZA EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE “NAHLA”, Džemala Bijedića 122, 71 000 Sarajevo, 033 710 650
Broj računa: 141 001 000 1745292
Banka: BBI
Svrha uplate: Skripta za arapski jezik 1
Iznos za uplatu: 10 KM

Uplate iz inostranstva putem PayPala klikom na dugme ispod:

SKRIPTA ZA ARAPSKI JEZIK KROZ KUR'AN, MODUL 2

Elektronsko izdanje Skripte za Modul 2 kursa Arapski jezik kroz Kur'an dostupno je po cijeni od 10 KM (5 EUR), a može se naručiti putem e-maila aida@nahla.ba. 

Uplate iz Bosne i Hercegovine na info desku CEI Nahla Sarajevo ili putem žiro računa:

Primalac: CENTAR ZA EDUKACIJU I ISTRAŽIVANJE “NAHLA”, Džemala Bijedića 122, 71 000 Sarajevo, 033 710 650
Broj računa: 141 001 000 1745292
Banka: BBI
Svrha uplate: Skripta za arapski jezik 2
Iznos za uplatu: 10 KM

Uplate iz inostranstva putem PayPala klikom na dugme ispod:

SKRIPTA ZA 1. STEPEN ŠKOLE ISLAMA

Skriptu za 1. stepen  možete kupiti u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” u Sarajevu po cijeni od 22 KM, svakim danom osim subote u periodu od 11.30 do 20.00 h.

Elektronsko izdanje Skripte 1 dostupno je po cijeni od 15,60 KM (8 EUR), a može se naručiti putem e-maila aida@nahla.ba, uz uplatu putem PayPala klikom na dugme ispod.

SKRIPTA ZA 2. STEPEN ŠKOLE ISLAMA

Skriptu 2 možete kupiti u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” u Sarajevu po cijeni od 15 KM, svakim danom osim subote u periodu od 11.30 do 20.00 h. 

Elektronsko izdanje Skripte 2 dostupno je po cijeni od 15,60 KM (8 EUR), a može se naručiti putem e-maila aida@nahla.ba, uz uplatu putem PayPala klikom na dugme ispod.