Publikacije

Istraživanje o ulozi i poziciji žena u tri vjerske zajednice/crkve u BiH

Istraživanje je provedeno u razdoblju od 1. 6. 2012. do 1. 2. 2013. godine diljem Bosne i Hercegovine (u Islamskoj zajednici, Katoličkoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi), uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša, Hrvatska.

Ključna područja istraživanja bila su:

  • učestalost i razlozi dolaska vjernica u vjerske objekte,
  • funkcije i uloge koje vjernice imaju,
  • prostor dostupan za vjernice te
  • njihova prisutnost u tijelima džamija/crkava.

Istraživanje je obuhvatilo vjernice iz katoličke, islamske i pravoslavne vjerske zajednice (putem fokusnih grupa), te vjerske službenike/ce iz ovih zajednica (putem upitnika). Mapiralo je sliku o ulozi i položaju žene u vjerskim zajednicama u BiH te ponudilo preporuke vjerskim zajednicama kako uz manje napore mogu promijeniti svoje politike i pokazati veći senzibilitet prema ženskim kapacitetima i potrebama, te time doprinijeti blagostanju cijele zajednice.

Osnovne preporuke crkvama/vjerskim zajednicama su da bi trebale izraditi strategiju djelovanja prema ženama, koja će biti senzibilizirana za različite životne obrasce žena (a koji se uglavnom razlikuju od muških) i uvažiti sve specifičnosti života vjernica te ponuditi sistemska rješenja koja će dosljedno i redovno nuditi aktivnosti i programe potrebne ženama i uvažavati njihova prava i potrebe.

Istraživanje možete preuzeti OVDJE. Brief in English: download HERE.