Multimedija

Jesus vs. Muhammad – Muslim response

Ovaj video je odgovor Kamala Saleha, mladog australijskog aktivista, na uvredljive video klipove Stevena Crowdera u kojima kritikuje 5 pitanja: brak Aiše, r.a., i Muhammeda, a.s., poligamiju, kaznu za blud, koncept džihada i borbe, te zadnje riječi Muhammeda, a.s., na samrtnoj postelji.