Publikacije

Abdulhamid Ebu Sulejman: Univerzalna civilizacijska kur'anska vizija

Kad islam razvija hubb ili ljubav prema Bogu to znači da se tom ljubavi nadilazi ljubav ili odanost ili lojalnost prema krvnom, beduinskom, lokalnom, partikularnom, plemenskom, barbarskom.

Dr. Abdulhamid Ahmed Muhammed Ebu Sulejman rođen je u Mekki 1936. godine. Ekonomiju je završio na Kairskom univerzitetu 1963. godine a međunarodne odnose doktorirao 1973. godine na Univerzitetu Pensilvanija u Filadelfiji, SAD.

Abdul Hamid Ahmad Abu Sulayman daje impresivne analize prvih stoljeća islama, tvrdi da je islam svojim univerzalnim učenjima o Bogu potiskivao (bolje kazati: nadilazio) arabljansku (i bilo koju drugu) plemensku lojalnost, te afirmirao pojmove i shvatanja o univerzalnom čovječanstvu. Ashabi su afirmirali ”viziju svijeta” (ru’yatu l-alam), ta je vizija dovodila do pozitivnog i kreativnog ”ostvarenja”, do ”realiziranja” čovjekove osobnosti jastva (tahqiqu d-dat). Taj proces ostvarenja čovjekova sopstva u doba ashaba ne odvija se kroz odanost plemenu ili narodu, već kroz odanost univerzalnoj ideji. Autor se poziva na kur’anski ajet, el-Bekare, 165: “Ali, oni koji vjeruju, Boga još više vole!”

Za više informacija i preuzimanje publikacije možete kliknuti OVDJE.

Izvor: Centar za napredne studije – www.cns.ba