Publikacije

Prikaz publikacije “Žena u džamiji”

Krajem oktobra 2018. iz štampe je izašla publikacija Žena u džamiji: Prilozi za razumijevanje njene pozicije, uloge i doprinosa koja predstavlja zajednički napor Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“ i Centra za napredne studije da na sistematičan način predstave pitanje učešća žena u džamijama i džematima u okvirima relevantnih promišljanja i istraživanja.

Publikaciju čine četiri prijevoda koja tretiraju pitanje žene u džamiji u kontekstu šerijata i načine na koje su žene uključene u različite muslimanske zajednice današnjice te skraćena verzija rezultata terenskog istraživanja „Uloga i pozicija žena u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini“ provedenog na području 15 džemata.

Na početku je kroz prijevod rada eminentnog islamskog učenjaka dr. Jassera Aude ”Žene u džamiji u kontekstu šerijatskih tekstova i njegovih intencija“ pitanje učešća žena u džamiji razmotreno na temelju osnovnih izvora islama – Kur’ana i sunneta, s izuzetnom osjetljivošću za raznovrsne kontekste i potrebe. Ovaj rad se, kroz izvorna učenja i prakse Poslanika, a.s., suprotstavlja diskursu dugo prisutnom u muslimanskim zajednicama, temeljenom na selektivnim interpretacijama, koji je rezultirao izolacijom žena iz života džamije i džemata, ali i brojnim pokušajima da se ovom temom manipuliše i kroz nju unesu nove dileme, razlozi za rasprave, razilaženja i sukobe.

Slijede tri studije slučaja preuzete iz Brillove publikacije pod naslovom Women, Leadership, and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority, gdje se tretiraju različiti oblici uključivanja žena u muslimanske zajednice iz tri zemlje – Njemačke, Švedske i Turske. Predstavljeni su neformalni, samoorganizovani oblici djelovanja kroz halke i druženja, ali i sistemski definirana rješenja kao što je pozicija vaize u Turskoj.

Na kraju je predstavljeno istraživanje „Uloga i pozicija žena u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini“, njegova metodologija, ključni nalazi i preporuke. Istraživanje je pripremljeno kao policy studija za Islamsku zajednicu u BiH, u periodu od juna 2012. do februara 2014. godine, a podržali su ga Rijaset IZ-a u BiH i Centar za napredne studije iz Sarajeva.

Kao jedan od glavnih motiva za izdavanje ove publikacije u predgovoru je posebno istaknuta nada “da bi primjeri predstavljeni u ovoj knjizi mogli pomoći imamima i aktivistima, džematlijkama i džematlijama koji mogu, na jednom mjestu, naći mnoštvo razloga i argumenata da budu dio promjene u ovom, za vjernicu i vjernika važnom dijelu njihovog života.”

Publikacija “Žena u džamiji” nosi poruku da je učešće, aktivni boravak te djelovanje žena u džamiji i džematu – podjednako kao i muškaraca – ključno za razvoj džemata, a najkvalitetniji doprinos dolazi upravo kroz njihovo zajedničko djelovanje, različito, ali komplementarno, kako je Uzvišeni Bog to uredio.