Radni materijali

Plakat “Muhammed, a.s., uči me…”

Uz štampanu verziju vodiča za edukativni rad s mladima Poslanik Muhammed, a. s., u mom životu pripremili smo i plakat na kojem je predstavljen osnovni sadržaj vodiča kroz ključne poruke iz svake od četiri oblasti o kojima govori.

OVDJE PREUZMITE ELEKTRONSKU VERZIJU PLAKATA U DIMENZIJI 82X55 cm