Publikacije

Poslanik, a.s., u mom životu – vodič za edukativni rad s mladima

 Vodič Poslanik Muhammed, a. s., u mom životu nastao je kao dio multimedijalne kampanje „Osoba koju vrijedi upoznati“, koju od 2006. godine realizira Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“.  Kroz ovaj vodič želimo upoznavati i razumijevati Muhammeda, a. s., kako bismo ga zavoljeli, ali i kako bismo voljeli i bolje razumijevali jedni druge.

PREUZMITE KOMPLETAN VODIČ U .PDF FORMATU

 

 

Sadržaj vodiča nastao je na osnovu fokus grupa i serija konsultacija s mladima, nastavnicima i stručnjacima iz vjerskih znanosti te pedagogije i psihologije. Kroz te fokus grupe imali smo priliku saznati koje teme su naročito važne mladima te kako ih uokviriti u atraktivan i svrhovit metodički okvir. Prije odobrenja konačne verzije, vodič smo poslali grupi mladih osoba kako bi iznijeli svoja zapažanja i prijedloge za poboljšanje. Ideje prikupljene u ovim pripremnim fazama poslužile su kao korektiv na osnovu kojeg smo željeli vodič učiniti što je moguće više prilagođenim njegovim krajnjim korisnicima/ama – mladima i osobama koje rade s njima u odgojno-obrazovnom procesu, bilo da je riječ o školi ili nekoj drugoj vrsti organizacije.

Konceptualno, vodič počiva na biografskoj metodi, što znači da biografija Poslanika, a. s., predstavlja podlogu potrage za odgovorima na pitanja koja sebi postavljamo u životu. U okviru biografske metode, kao osnovnog modela, vodič predviđa primjenu čitavog spektra interaktivnih metoda i oblika nastavnog rada, koje posebno uvažavaju paradigmu nastave usmjerene na učenika. Stoga ćete ovdje naći raznovrsne metode i oblike nastavnog rada, kao i podsticaj da dublje razmislite o sebi i o onome što vam je važno. Nastavnici i treneri će u vodiču naći ideje kako da obogate edukativni rad s mladima i na pristupačan način im približe zanimljivi život Poslanika, a. s. Mladi će ovdje naći poruke ohrabrenja, inspiracije i motivacije da istraju na putu svog ličnog razvoja i rasta.

Kroz četiri poglavlja i pripadajuća potpoglavlja vodimo vas kroz životne krugove koji polaze od ličnog identiteta mlade osobe, šire se preko zajednice i društva do umreženog svijeta.

Svaka tematska cjelina sadrži tri glavna dijela: aktivnosti koje mladi mogu samostalno izvesti bez vođenja nastavnika ili trenera, razradu teme obogaćenu primjerima iz života Muhammeda, a. s., te aktivnosti za nastavnike i trenere koji rade s mladima. Na taj način vodič se može koristiti kao materijal za samostalni rad, ali i kao didaktičko sredstvo u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.

Vodič je zamišljen kao okvir koji će svako ko ga bude koristio prilagoditi svojoj kreativnosti i potrebama. Sadržaj vodiča poručuje kako je Muhammed, a. s., poslan svakome od nas te da je njegov život prepun situacija s kojima se svi suočavamo svakodnevno: životne dileme, pitanja, radost i sreća, ali i tuga i razočarenje. Učit ćemo o Poslaniku vođeni pitanjem: Šta meni  znači Poslanik, a. s.? Otkrivajući ga u našim životima vodič nas poziva da razvijamo ljubav prema Poslanikovoj plemenitoj ličnosti.