Publikacije

Savremene muslimanske dileme

Ova kolekcija je pokušaj da se makar djelimično odgovori na izazov islamskog ekstremizma kroz nuđenje alternativnih pogleda. Ona sadrži neke od odgovora na teološke i društveno-političke argumente muslimanskih ekstremista i militanata, a koji mogu pomoći da se razumiju greške tih tumačenja.

Autori tekstova su različitih geografskih, obrazovnih, institucionalnih i orijentacionih pozadina.

Neki su poznati liberalni muslimani, drugi su predstavnici islamskog centra, treći su konzervativni, dok su četvrti ‘pokajnici’ koji su shvatili zabludu pretjerivanja u vjeri i odlučili javno progovoriti protiv projekta u kome su nekad i sami učestvovali.

Neke teme koja publikacija tretira su:

  • Mjesto za drugog u islamu
  • Demokratija i ljudska prava
  • O principima saradnje među različitim pripadnicima različitih islamskih škola
  • Zabrana ekstremizma u vjeri
  • Terorizam: značenje, historija i veza sa religijom
  • Militantni ekstremisti: haridžije našeg doba

Za više informacija i preuzimanje publikacije možete kliknuti OVDJE.

Izvor: Centar za napredne studije – www.cns.ba