Publikacije

Skripta za 1. stepen Škole islama

U martu 2023. godine iz štampe je izašlo četvrto dopunjeno izdanje Skripte za 1. stepen Nahline Škole islama.

Skripta je namijenjena za podučavanje odraslih osnovama islamskog učenja. Novo izdanje ima ukupno 448 strana i obuhvata radni materijal iz predmeta Akaid (Islamsko vjerovanje), Kur'an, Hadis, Fikh (obredoslovlje), Sira (Poslanikov životopis) i Ahlak (Islamska etika), uz dodatne sadržaje iz oblasti islamskog bontona.

Skriptu 1 možete kupiti u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla” u Sarajevu po cijeni od 22 KM, svakim danom osim subote u periodu od 11.30 do 20.00 h.

Dostupno je i elektronsko izdanje skripte, po cijeni od 15,60 KM (8 EUR), a može se naručiti putem e-maila aida@nahla.ba, uz uplatu putem PayPala klikom na dugme ispod.