Publikacije

Zašto marama

Knjiga koju čitate rezultat je rada na mojoj magistarskoj tezi „Hidžab na tržištu rada: izazov konceptu univerzalnih ljudskih prava“, koju sam u oktobru 2009. odbranila na Odsjeku za religijske studije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu.

Autorica knjige: Đermana Šeta

“Sada mi se nekako čini da je moje sazrijevanje za ovu temu i njeno bolje razumijevanje nastupilo tek nakon toga, kada sam uslijed aktueliziranja ove teme u bh. javnosti dobila priliku da sa raznim ljudima (pro) mislim ova pitanja, njihove implikacije i problematiku. Osjećam se posebno privilegiranom zbog toga i na tome im od srca zahvaljujem.

Iskreno se nadam da će ovaj poduhvat pomoći boljem razumijevanju pokrivanja u islamu za sve strane u procesu, ili ako ništa da će podstaći nejednostrana razmišljanja o tome. Ako sruši barem jednu ciglu, sa bilo koje strane zida, smatrat ću ga uspješnim.” Đermana Šeta

Neke teme koje knjiga tretira:

  • Marama – taj kontroverzni metar platna!
  • Hidžab kao ljudsko pravo
  • Hidžab u Bosni i Hercegovini

Za više informacija i preuzimanje publikacije možete kliknuti OVDJE.

Izvor: Centar za napredne studije – www.cns.ba