Kur'anska inspiracija

Budimo zahvalni!

Allah u Svojoj Knjizi u 7. ajetu sure Ibrahim kaže:

لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡۖ

“Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.”

 Izazovimo sebe da svakog momenta, svake sekunde, minute, sata, dana, mjeseca, godine budemo zahvalni na nebrojenim blagodatima kojima nas naš Milostivi opskrbljuje!

Budimo zahvalni na vjeri, porodici, zdravlju, imetku, znanju, potomstvu, sluhu, vidu, razumu, zraku, vodi…

Ako je Allah u Svojoj Knjizi obećao da će još više dati onome koji zahvaljuje – to će Allah ispuniti – On je onaj koji obećanja ispunjava. Kad bismo samo nabrajali blagodati koje imamo, ne bismo ih mogli nabrojati. Potrudimo se da naša pažnja bude na onim blagodatima koje imamo, a za ono što nam nedostaje – kako da znamo da kad bismo dobili baš to što želimo da bi to bilo dobro za nas?

Često blagodati koje imamo prihvatamo kao da se podrazumijeva da ih imamo i da će one vječno trajati u našem životu, a baš to što mi imamo nekim ljudima je uskraćeno.

Zato danas i svakog dana zahvalimo Gospodaru, Milostivom i Plemenitom. Ne budimo među onima koji su nezahvalni svome Stvoritelju. On, Milostivi, Samilosni, Mudri, Sveznajući, uvijek zna šta nama, našim srcima i našoj duši treba i koliko, a naša spoznaja je ograničena.

Vjerujmo Gospodaru svih svjetova i oslonimo se cijelim srcem na Njega!

Piše: hfz. Lamija Šehić