Ramazan

Gradovi svjetlosti

Prva kur'anska poruka ljudima je stigla u ramazanu, u formi motivacije za učenje, čitanje i istraživanje. Muhammed, a.s., svoju je misiju započeo božanskom naredbom “Uči, čitaj” koja je znanje stavila na posebno mjesto, kao dar od Allaha koji je ispred svih drugih darova. Znanju je data prednost i iznad pobožnosti, a Poslanik, a.s., ga je spomenuo kao jednu od tri stvari koje nam donose korist čak i nakon smrti.

Ovog ramazana uz sehure i iftare na platformi beeinspired ćemo:
1. otkrivati kako nas Kur’an i hadis motiviraju da učimo, istražujemo i prenosimo znanje,

2. putovati kroz vrijeme i posjetiti prijestolnice znanja – Medinu, Damask, Bagdad, Kordobu, Kairo, Istanbul, Isfahan, Agru, Gaznu…
3. osvijetliti bogato naslijeđe islamske civilizacije u prenošenju znanja kroz medrese, univerzitete, biblioteke…

Neka Mjesec svjetlosti bude naša trajna inspiracija da znanjem gradimo sebe, društvo u kojem živimo i bolji svijet za generacije koje dolaze!

MEDINA

Medinetul-Munevvera (Grad svjetlosti) prva je muslimanska prijestolnica u historiji islamske civilizacije, “sretni spoj duhovne i svjetovne vlasti”, kako je nazvao Muhamed Hamidullah, uspostavljen na osnovama “prvog pisanog ustava u ljudskoj historiji” (Medinska povelja).

Upravo je u Medini Muhammed, a.s., uspostavio prvu instituciju islama – džamiju i učinio je institucijom učenja i širenja znanja. 𝗞𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗽𝗿𝘃𝗲 𝗱𝘇̌𝗮𝗺𝗶𝗷𝗲 𝗸𝗮𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮 𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮 𝗶 𝗯𝘂đ𝗲𝗻𝗷𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗲 𝗿𝗮𝗱𝗼𝘇𝗻𝗮𝗹𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼 𝘀𝗲 𝗿𝗮𝘇𝘃𝗶𝗷𝗮𝘁𝗶 𝗸𝗿𝗼𝘇 𝘀𝘁𝗼𝗹𝗷𝗲𝗰́𝗮, 𝗽𝗮 𝘀𝘂 𝗱𝘇̌𝗮𝗺𝗶𝗷𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗰̌𝗮𝗷𝗻𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝘂𝗮𝗹𝗻𝗶 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗶, 𝗰̌𝗲𝘀𝘁𝗼 𝘀𝗮 𝘀𝘁𝗼𝘁𝗶𝗻𝗮𝗺𝗮, 𝗽𝗼𝗻𝗲𝗸𝗮𝗱 𝗶 𝗵𝗶𝗹𝗷𝗮𝗱𝗮𝗺𝗮 𝘂𝗰̌𝗲𝗻𝗶𝗸𝗮, 𝗯𝗼𝗴𝗮𝘁𝗶𝗺 𝗯𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝘁𝗲𝗸𝗮𝗺𝗮 𝗶 𝘀𝗹𝗮𝘃𝗻𝗶𝗺 𝘂𝗰̌𝗲𝗻𝗷𝗮𝗰𝗶𝗺𝗮 𝗸𝗼𝗷𝗶 𝘀𝘂 𝘂 𝗻𝗷𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗼𝗱𝘂𝗰̌𝗮𝘃𝗮𝗹𝗶. U Medini su na taj način uspostavljeni temelji društva znanja koje će naredne generacije muslimana širiti na sve strane svijeta.

Veza džamije s obrazovanjem ostala je jedna od njenih glavnih karakteristika kroz historiju, u toj mjeri da u velikom dijelu islamskog svijeta riječ „jamaa“ označava istovremeno i džamiju i školu, čak i kad su to odvojene građevine, najčešće udaljene jedna od druge. I riječ za univerzitet na arapskom jeziku – „jamia“ dolazi od „jamaa“ (džamija), potvrđujući višestoljetnu vezu džamije i visokog obrazovanja, pa nije iznenađujuće da je većina velikih univerziteta islamskog svijeta nastala upravo iz džamija.