Porodični život u islamu

Ključ sretnog braka – prvi dio

Sva ljudska bića dijele iste osnovne potrebe: da osjete da ih drugi trebaju, da ih se cijeni, poštuje i voli. Za svako ljudsko stvorenje bez ovih potreba ne može se reći da je stvarno ljudsko biće. Ono što je najočitije kod ovih potreba jeste da one u potpunosti ovise o odnosu jedne osobe s drugom.

Ove potrebe su tako temeljne da se na osnovu njih može slobodno tvrditi da je Bog ljudsku potrebu da ima partnera, seksualni odnos i međusobnu interakciju, te da učestvuje u stvaranju sretnih i stabilnih porodica dao kao znak.
Porodica je najstarija od svih ljudskih institucija. Cijele civilizacije su cvjetale ili nestajale zavisno o tome je li porodični život u njima bio jak ili slab. Pa ipak, danas svuda u svijetu, i ne samo na Zapadu, porodice se ruše a društva raspadaju u konfuziji i beznađu. To je razlog zašto islam centralnu pažnju posvećuje porodičnim vrijednostima i umjetnosti – a to je zaista umjetnost – uspješnog njegovanja najvažnije od svih ljudskih veza.
Odlučiti se za brak je uistinu vrlo slično odluci da se počne sa izgradnjom zgrade. Zgrada može biti veleljepna i krasna, ali najvažniji u njoj jesu temelji na kojima je podignuta. Ako temelji nisu sigurni, zgrada neće preživjeti kada je oluje i udari stresa počnu šibati i tresti, a što će se neizbježno desiti prije ili kasnije.

Šta muž treba činiti da bi zadobio poštovanje svoje supruge? I zašto mu je do toga toliko stalo? I zašto žena tako snažno treba muževljevu ljubav? Kako je može zadobiti i održati ga vjernim sebi? Naš Gospodar je objavio upute za zajednički ljudski život od praskozorja vremena, a već četrnaest stoljeća muslimani imaju uzor u životu poslanika Muhammeda, a.s. Mudri savjeti o tome kako udariti čvrste temelje braka i potom stvoriti sretnu porodicu, tu su besplatni za svakoga. Muslimani vjeruju da slijeđenje i neslijeđenje ove upute u stvarnosti određuje ne samo njihovu zemaljsku sreću već i njihovu konačnu sudbinu jednom kada njihov zemaljski život završi.

Postoje ustvari dva ključa za sretan brak. Prvi je voljeti Allaha, dž.š., i nastojati primjeniti Njegove principe u svakoj situaciji i vezi. Drugi je učiniti malo senzibilnog pretraživanja i analize vlastite duše prije nego se odlučimo za tako važan poduhvat, poduhvat koji je najvažniji u cijelom našem životu i koji će uticati na živote i dobrobit mnogo drugih osoba, a ne samo nas!

Šta osoba želi od braka? Prije nego se odluči posvetiti nekom životnom drugu, svaka osoba treba pokušati smireno sjesti, postati svjesna svojih stvarnih potreba, te procijeniti da li kandidirani partner ima šanse da udovolji tim potrebama. Te potrebe nisu samo da muškarac ima jeftinu slugu ili prilježnicu (seksualnog partnera pri ruci kada god se osjeti ‘raspoloženim’). U slučaju žene to ne znači imati nekoga ko će je zasipati poklonima, odjećom, nakitom i cvijećem ili nekoga ko će joj osigurati da na svojim rukama može ljuljati voljenu bebu. Te potrebe su mnogo više od toga. One su fizičke, emocionalne i duhovne.

Šta su tvoje vrijednosti i tvoji ciljevi, i kako ih namjeravaš ostvariti? Moraš prvo sebe vrlo dobro poznavati, a onda imati i prilično jasnu predstavu o tome da li tvoj potencijalni bračni drug razumije te ciljeve i da li je voljan (-na) i sposoban (-na) da ih zadovolji.

Štaviše, da bi tvoj brak bio uspješan, moraš voditi računa o legitimnim potrebama svoga partnera i ne smiješ očekivati samo svoje zadovoljenje. Ako želite biti sretni, onda i vaš supružnik mora biti sretan ili će vaša veza kratko potrajati.
Mi imamo fizičke potrebe, ne samo za seksualnim zadovoljavanjem već i za hranom, odjećom i domom.
Mi također imamo emocionalne potrebe za razumijevanjem, ljubaznosti i pažnjom. Imamo potrebu za druženjem i prijateljstvom, za osobom sa kojom možemo dijeliti svoje intimne misli a i dalje se osjećati sigurnim; za nekim za koga smo sigurni da nam se neće smijati i izrugivati, već će o nama brinuti. Imamo potrebu da osjetimo da nešto zajedno gradimo, da ostvarujemo nešto što je dobro.

Konačno, mi imamo duhovnu potrebu za unutarnjim mirom i zadovoljstvom. Imamo potrebu da se osjećamo kao kod kuće sa partnerom čiji je način življenja spojiv sa našim vlastitim osjećajem za moral i našom željom da živimo na način kojim će Bog biti zadovoljan. Ako nam naša vjera išta znači, onda najosnovnija potreba koju već imamo jeste da nađemo nekoga čiji islam nije samo na usnama već je stigao i u srce.

Mi se nećemo osjećati udobno ako se nađemo u životnom partnerstvu sa nekim čiji nas životni stil, moral ili navike dovode u nezgodnu i neprijatnu situaciju. To nikako neće pomoći našem unutarnjem miru, već će naprotiv biti velika briga. Mi se želimo osjećati sigurnim. To nema nikakve veze sa zadovoljavanjem naših nagona za karijerom, slavom, bogatstvom ili materijalnim posjedovanjem. Takve stvari su po sebi dovoljno drage, ali muslimani znaju da postoji glad duha koja ostaje i kad sve ove fizičke potrebe budu zadovoljene. Ljubav prema dunjaluku i ovozemaljskim stvarima je varljiva iluzija. Muslimani znaju da bez obzira kako dražesne one bile, stvari ovog svijeta su prolazne i brzo nestaju. One zavise od volje Allahove, dž.š.. Milioner može biti pretvoren u prašinu zbog najmanjeg zaokreta sudbine. Ništa od zemaljskih bogatstava ne možemo uzeti sa sobom kada budemo napuštali ovo mjeto i krenuli na put koji dolazi nakon kratkog života na ovom svijetu.

Naše duše žele znati ko smo, šta smo, zašto smo ovdje, kuda idemo i kako tamo možemo stići. Nevjernici ismijavaju religiju, ali se ne osjećaju prijatno zbog saznanja da nemaju zadovoljavajuće odgovore na ova pitanja. Muslimani osjećaju da su, čak i kad uvijek ne znaju posigurno sve detalje, na pravome putu. Čak i kad uvijek ne znaju zašto je Allah dao određenu uputu, oni vjeruju Njegovom sudu, i znaju da je ispravno poštovati je, i da će postupajući po njoj naći sreću i zadovoljstvo.

Dakle, kada se počnemo spremati za brak, treba da budemo svjesni kako doživljavamo sva ova pitanja, te kako ih naš potencijalni partner doživljava. Svakako, nemoguće je sjesti i dati sve odgovore za pet minuta. Najveći umovi svijeta provode život tražeći te odgovore. Ipak, razumno je biti svjestan ovih pitanja makar i ne bili u stanju dati sve odgovore, te o njima otvoreno govoriti sa potencijalnim supružnikom.

Za uspješan brak od vitalnog je značaja da u obzir uzmete potrebe i narav svoga partnera. U potrazi za tvojom vlastitom srećom i uspjehom važno je i šta i on ili ona vjeruje o ‘životu, svijetu, i svemu ostalom’. Jer, ako je samo jedna strana para sretna i zadovoljna vezom, vrlo brzo će i ona biti pogođena nezadovoljstvom druge strane.

Izvor: Ruqayyah Waris Maqsood, Vodič za muslimanski brak, Selsebil, Živinice, 2003, str. 10-13.

Drugi dio ovog teksta možete pročitati ovdje.