Porodični život u islamu

Lični primjer: Poslanikov a.s. metod u odgajanju

Kako bismo mogli razumjeti stanje u kome se danas nalazi ummet, moramo dobro pogledati i objektivno metodološki proučiti kako je umet počeo. Tako ćemo shvatiti suštinu grešaka koje smo počinili, razloge koji su doveli do našeg zaostajanja i uzeti pouku.

Ako je kur’anski diskurs temelj naše misli i put našeg života, onda Poslanikov, s.a.v. s., put odgoja mora biti osnova našeg pristupa. Taj pristup ćemo crpiti iz Poslanikove, s.a.v.s., prakse, njegova života, usmjeravanja, karakteristika njegove ličnosti, načina ophođenja s ljudima iz njegova okruženja. Izričiti tekst Kur’ana, njegove intencije, vrijednosti i principi uče nas kako da razumjemo Poslanikovu, s.a.v.s., praksu, njegov način ophođenja i misiju.

Kada Kur’an opisuje ličnost Poslanika, s.a.v.s., kaže da je on bio milostiv, ljubazan, suzdržan i lijepog ponašanja.

Tebe smo poslali samo kao milost svjetovima. (El-Enbija’, 107). Ti si zaista na visokom stupnju morala. (El-Kalem, 4). … A da si grub i tvrda srca – razbježali bi se od tebe… (Alu ‘Imran, 159).

Muslim prenosi od Ibn Mesuda a on od majke pravovjernih, Aiše, r.a., da je rekla: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada nije svojom rukom udario ženu, niti dijete, niti je ikada nekoga udario, osim ako to nije bila borba na Allahovom putu.”

Buharija i Muslim prenose od Enesa, r.a., da je rekao: “Služio sam Poslaniku, s.a.v.s., kada sam bio dijete deset godina i on mi za cijelo to vrijeme nije nikada rekao ni ‘uh’, niti mi je rekao za nešto što sam uradio zašto sam to uradio, niti za nešto što nisam uradio zašto to nisam uradio.”

U jednoj predaji stoji: “Nije me nikad grdio, niti bilo kako udario, nije me izružio, niti se na mene namrgodio. Nije mi nešto naredio a ja se skanjivao pa me on zbog toga ukorio, a ako bi me neko od njegove porodice ukorio, on bi rekao: ‘Pustite ga, da je nešto moglo biti bilo bi.’”

Tirmizi prenosi od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpunijeg vjerovanja je onaj vjernik koji je najboljeg morala, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.” Ibn Madždže i el-Hakim prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam od vas najbolji prema svojoj porodici.”

Muslim prenosi od Aiše, r.a., da je rekla: “Poslanik, s.a.v.s., nije nikada imao izbor između dvije stvari a da nije odabrao lakšu – ako nije bila grijeh, a ako se radilo o grijehu, niko od njega nije bio dalji od grijeha.” Buharija i Muslim prenose od Aiše, r.a., da je rekla: “Allah je uistinu blag i voli blagost u svemu.”

Tirmizi prenosi od Ebu Zerra, r.a., da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i da je od njega tražio da mu nešto preporuči. Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao: “Boj se Allaha gdje god da si.” Taj čovjek je rekao: “Preporuči mi još nešto.” “Iza lošeg djela neka uslijedi dobro djelo pa će ga izbrisati .” Reče: “Preporuči mi još nešto.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Lijepo postupaj s ljudima.” Ebu Davud i Tirmizi prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Milostivima će se smilovati Milosni. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, pa će prema vama biti milostivi oni koji su na nebesima.”

Imam Ahmed prenosi od Ebu Derde da je rekao: “Nisam vidio ili čuo da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio nešto a da nije bio nasmijan.” Imami Ahmed, el-Hakim i el-Bejheki prenose od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Poslat sam da upotpunim plemenit odgoj.”

Izvor: Abdulhamid Ahmed Ebu Sulejman, Kriza islamske civilizacije: korijeni u kulturi i odgoju, El-Kalem i CNS, Sarajevo, 2010, str. 190-192.

Knjigu u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.