Islam i savremeni izazovi

Muslimanke: za jednake šanse!

Obraćanje predsjednice Evropskog foruma muslimanki Noure Jaballah u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, pred Komisijom za jednake šanse za muškarce i žene.

Evropski forum muslimanki (European Forum of Muslim Women) EFOMW osnovan je početkom 2006. godine, nakon niza održanih sastanaka Evropske koordinacije muslimanskih ženskih udruženja aktivnih u različitim evropskim zemljama. Web stranica foruma je www.efomw.eu.  Forum djeluje na povezivanju i razmjeni iskustava svojih članica, a u svrhe pružanja podrške muslimankama kao građankama evropskih društava. Forum također nastoji na najbolji način predstaviti probleme koje muslimanke imaju i zastupati njihove interese pred evropskim i međunarodnim tijelima. CEI Nahla članica je foruma od samog njegovog osnivanja. U nastavku donosimo obraćanje predsjednice foruma Noure Jaballah pred članovima/icama komisije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za jednake šanse za muškarce i žene pod nazivom “Muslimanke: Za jednake šanse“, od 9 septembra, 2011. godine.

Uvod

Prije ulaska u samu srž ovog pitanja, potrebno je podsjetiti na jednu očitu činjenicu koja se često zaboravlja: muslimanke nisu monolitna skupina žena. Uprkos tome što pripadaju istoj religiji, one se razlikuju i u svojim pogledima na islam i u odnosu prema svojim autohtonim kulturama. Usto, među njima postoje razlike koje se odnose na njihov društveni i obrazovni status. Jednako pogrešna kao i ideja monolitne skupine je i bipolarna i pojednostavljena slika koju mediji često koriste gdje pokušavaju suprotstaviti dvije male manjinske grupe u Evropi: s jedne strane nefleksibilne muslimanke koje ne žele da se prilagode evropskoj stvarnosti na bilo koji način i, s druge strane, one žene koje pripadaju nekoj muslimanskoj kulturi i koje nemaju nikakav odnos prema religiji ili smatraju religiju problematičnom. Ovakav stav podupire se s jedne strane prikazom potpuno pokrivenih žena i provokativnim govorom, a s druge strane organizacijama poput organizacije “Ni kurve, ni potlačene” koja nije povezana sa stvarnim događanjima na terenu, a koja na stigmatizirajući i manihejski način pristupa ženama koje žele prakticirati svoju religiju i biti integrirane u društvo.

Prikaz stanja muslimanki u Evropi

Sve muslimanke nisu iste, one se razlikuju i jedinstvene su u smislu konstruiranja njihovih identiteta. Ti identiteti se kreiraju u odnosu na njihovu ličnu povijest, obrazovanje, odnos prema religiji i svijetu. Ipak, neka pitanja značajna su za većinu muslimanki. U odnosu na jednake šanse, neka istraživanja u mnogim evropskim zemljama pokazuju da su one žrtve rasizma i diskriminacije, posebno pri zapošljavanju i radu, i to zbog svoje etničke i/ili religijske pripadnosti.

Unatoč visokom stepenu obrazovanja koji bi trebao da učini njihovu integraciju na tržište rada lakšom, tek manjina ovih žena uspijeva da se adekvatno zaposli, dok je većina primorana da odustane od svojih profesionalnih ambicija. Za većinu njih to znači da ostaju u kući. Povlače se u sebe ili u svoje zajednice. Ipak, kako je pokazalo istraživanje u Francuskoj o zapošljavanju muslimanki postoje i one žene koje su pokazale dosjetljivost i inovativnost i osnovale su kompanije i same postale poslodavke.

Daleko od pretpostavljenih fantazija i karikatura, većina ovih mladih muslimanki tvrde da jesu evropske građanke i sve više pokušavaju igrati aktivnu ulogu u društvu, kako pokazuju istraživanja o političkoj i građanskoj uključenosti muslimanki u Francuskoj i Velikog Britaniji. Ova istraživanja otkrivaju visoku stopu uključenosti žena u Francuskoj, a u Britaniji čak i stopu njihove uključenosti koja je viša od državnog prosjeka.

Tačno je da još uvijek postoje problemi koji su direktno vezani za kulturu porijekla ili za određenu percepciju islama koja nije usklađena s našom realnošću. I to su konkretne barijere koje organizacije poput naše nastoje prevazići te osigurati uključivanje muslimanki kako bi im se pružila mogućnost učešća u inicijativama koje su usmjerene ka emancipaciji.

Misija i rezultati Evropskog foruma muslimanki

Misija Evropskog foruma muslimanki jeste pružanje podrške muslimankama u njihovom nastojanju da izgrade vlastitu samostalnost i samopouzdanje. Naše aktivnosti imaju dvostruki cilj: prije svega promoviranje ženskih prava unutar muslimanske zajednice ali i kreiranje konstruktivnog dijaloga u društvu u odnosu na borbu protiv rasizma i diskriminacije u cilju dekonstrukcije predrasuda i uklanjanja strahova i tenzija. Svrha ovih aktivnosti jeste izgradnja boljeg suživota u našem društvu zasnovanog na zajedničkim vrijednostima i poštovanju kulturalne i religijske različitosti.

Konkretno, od našeg uspostavljanja 2006. godine, aktivnosti Foruma podijeljene su u tri glavna segmenta djelovanja:

  1. Obuka liderica i glasnogovornica naših partnerskih organizacija (seminari o ličnom razvoju, administraciji, komunikaciji, odnosima s javnošću…),
  2. Partnerstvo i koordinacija s organizacijama građanskog društva, intelektualcima/kama i političarima/kama. Stoga je Forum jedan od članova “Socijalne platforme”, evropske organizacije koja broji više od 50 evropskih nevladinih organizacija.
  3. Istraživački kapaciteti produbljeni su 2009. godine uspostavljanjem CERIF-a (Komisije za islamske studije i istraživanje pitanja vezanih za žene). Prije svega, misija komisije jeste izrada studija o islamskim normama koje promoviraju rodnu ravnopravnost, a kroz koje će se zalagati protiv krivih tumačenja religijskih tekstova nauštrb ženskih prava. Ovim se ohrabruje kontekstualno iščitavanje tih tekstova u skladu s realnošću našeg vremena i naših društava. U tom smislu, naglašavamo da je različitost mišljenja i tumačenja tekstova dozvoljena u islamu i da je rad na ovim temama uvijek dobrodošao. S druge strane, CERIF je uspostavljen s namjerom da se provode terenska istraživanja kako bi se bolje razumjela stvarnost muslimanki u Evropi, njihove želje i nastojanja i poteškoće s kojima se susreću u kontekstu prava na jednake šanse ili prilike. Ovo bi trebalo omogućiti nama i našim institucionalnim partnerima da na osnovu ozbiljnih terenskih istraživanja steknemo uvid u ove podatke.

Preporuke

Naša prva preporuka – prije svega nama samima – odnosi se na metode i poziva na senzibiliziran pristup ovim problemima. Pitanja muslimanki nemoguće je tretirati bez razumijevanja različitosti i kompleksnosti ove grupacije koja se prečesto simplificirano predstavlja i razumijeva samo kroz religijsku prizmu.

Kako neki intelektualci objašnjavaju, takav pristup stigmatizira izvanjski identitet žene, u ovom slučaju religijski identitet. Takvim pristupom moguće je dovesti do radikalizacije posmatranja tog određenog aspekta ličnosti nauštrb drugih aspekata. Uvjerene smo da stigmatiziranje, restrikcije i drakonski zakoni – čak i kad su motivirani iskrenom željom za osnaživanjem žena – ne rezultiraju efikasnim rješenjima. Upravo suprotno, moramo podržati i poduprijeti muslimanke koje se zalažu za jednakopravnost i društveni mir, bez obzira na poteškoće. Ove žene predstavljaju svojevrsnu priliku za Evropu i treba im omogućiti povezivanje s institucionalnim incijativama na lokalnom, državnom ili evropskom nivou.

Naša druga preporuka direktno proizlazi iz prve i ima za cilj pružanje prilike udruženjima, javnim organima i medijima da poboljšaju svoje razumijevanje života muslimana u Evropi. Vjerujemo da nedostatak obrazovanja, istraživanja i konkretnih podataka dijelom opravdavaju negativnu percepciju islama, a naročito muslimanki u Evropi. Takvo neznanje pokazuje se izuzetno korisnim za one koji manipuliraju javnim mnjenjem tako što pažnju usmjeravaju na marginalne ili nepostojeće prijetnje.

Iz ovih razloga, vjerujemo da je neophodno više raditi na istraživanju i izradama studija u Evropi, kako bi se djela diskriminacije i islamofobije registrirala i kako bi se na taj način ukazalo na stvarne živote koje muslimanke žive u Evropi. To predstavlja samu srž misije naše organizacije, što dokazujemo i uspostavljanjem ranije spomenute komisije CERIF. Ovaj cilj trebale bi podržati i evropske vlasti i to uspostavljanjem Evropske komisije za praćenje diskriminacije manjinskih grupa. Takva komisija mogla bi se, npr., ugledati na rad zanimljivih organizacija poput naše ili poput Evropske mreže za borbu protiv rasizma (ENAR) ili Organizacije za borbu protiv islamofobije u Francukoj (CCIF). Vjerujemo da moramo uključiti sve ljude dobre volje u kampanju za Evropu koja će se zasnivati na miroljubivom suživotu svih građana/ki zbog toga što dijelimo Ghandijev stav da se “veličina jednog naroda mjeri po tome kako postupa prema svojim najslabijim članovima/icama”.

Zaključak

U zaključku, dame i gospodo, želim vam zahvaliti na ovoj inicijativi i nadam se da će naš rad napredovati i voditi do konkretnih inicijativa. Konačno, uvjeravam vas da se zajedno s vama nastavljamo boriti za prava muslimanki i općenito promovirati jednakopravnost žena i muškaraca u Evropi.

Prijevod s engleskog: Đermana Šeta