Kur'anska inspiracija

Ono što je u vas – prolazno je…

Svaki naš heroj se morao osloniti na Boga i vjerovati da će On biti s njima u iskušenjima kroz koja su prolazili sa svojim voljenima. Ako Ga želite u svom životu, da vam pomogne i da vas zacijeli, znajte da je On tu za vas, kao što je bio i za njih, čak i onda kada su ih svi ostavili.

Pronađimo svoj mir u Miru (Es-Selam). Okrenimo se Njemu!

Kad tvoje dijete nasrne na tebe, pa povisiš glas da bi skrenuo pažnju s prave boli koja preplavljuje tvoje srce, zamisli kako su se Adem i Hava (Adam i Eva) osjećali kad je jedan njihov sin ubio drugoga.
 
Ili kako je Jakub (Jakob) reagirao kad su njegovi sinovi bacili svog brata Jusufa (Josipa) u bunar. Zamisli bol i suze Nuha (Noe) dok je bespomoćno gledao sina koji nestaje u valovima. Nije ga mogao spasiti jer je odbio njegov poziv da se spasi.
 
Kad imaš poteškoće u odnosu s roditeljima, sjeti se Ibrahima (Abrahama) i njegovog oca. Kad ti nedostaju roditelji i žalite što više nisu s vama, sjeti se Muhammeda, a.s., dok je plakao na majčinom grobu.
 
Kad se brineš šta će drugi reći o tebi ili o osobama koje voliš, zamisli Merjemu (djevicu Mariju) dok dolazi svom narodu s bebom u naručju, oslanjajući se na Božiju pomoć.
 
Dok se boriš da odgojiš svoje dijete kao samohrani roditelj – sjeti se majke Isaove (Isusove). Kad te izda osoba za koju si mislio/la da će ti biti vječna podrška, sjeti se bola koji je Lut (Lot) doživio nakon postupka njegove supruge.
 
Kad spoznaš da jedina osoba koju voliš, čiju ljubav želiš i s kojom želiš biti nikad neće biti ono što ti hoćeš, a umjesto toga te povređuje i ugnjetava, sjeti se Asije, faraonove supruge, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u džennetu i spasi me od faraona i mučenja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog.”
 
Svaki naš heroj se morao osloniti na Boga i vjerovati da će On biti s njima u iskušenjima kroz koja su prolazili sa svojim voljenima.
Kao što je Musa (Mojsije) rekao kad je njegov narod pomislio da ih je Bog napustio: “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.” I Bog ga je vodio, kao što je obećao njemu i njegovom bratu: “Ne bojte se!” – reče On – “Ja sam s vama, Ja sve čujem i vidim.”
 
On će uvijek biti uz nas. Sve će nestati i proći: veze, iskušnja, bol, briga, čežnja i slomljena srca…
“Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je.” (En-Nahl, 96)
 
On nije nikud otišao. Ako Ga želite u svom životu, da vam pomogne i da vas zacijeli, znajte da je On tu za vas, kao što je bio i za njih, čak i onda kada su ih svi ostavili. Pronađimo svoj mir u Miru (Al-Salam). Okrenimo se Njemu.
 
Autorica: Maryam Amir
Prevela i prilagodila: Amela Melkić